Tiêu chuẩn ISO 14001 quốc tế là gì? Các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn ISO 14001 áp dụng cho tất cả các khía cạnh môi trường được xác định và kiểm soát bởi doanh nghiệp. Tiêu chuẩn ISO 14001 không quy định các chỉ tiêu hoạt động môi trường cụ thể mà đơn thuần chỉ ra cách phát triển hệ thống quản lý môi trường. Ngoài ra, ISO 14001 quy định quy trình Kiểm soát và Cải tiến liên tục hoạt động môi trường của tổ chức. Đối với các tổ chức quốc tế, Giấy chứng nhận ISO có giá trị nhất khi được các tổ chức chứng nhận được công nhận bởi diễn đàn Công nhận quốc tế IAF.

G-GLOBAL là tổ chức được ủy quyền của các tổ chức chứng nhận quốc tế được IAS, JAZ-ANZ, EGAC công nhận, giấy chứng nhận có hiệu lực trên 165 quốc gia và vùng lãnh thổ. G- GLOBAL giúp doanh nghiệp phát triển trong khi giảm được các tác động môi trường lên các sự phát triển đó

ISO 14001 là gì?

Để hiểu được tiêu chuẩn ISO 14001 là gì, chúng ta cần đi từ khái niệm cũng như các nội dung chính liên quan tới tiêu chuẩn 14001.

Khái niệm ISO 14001

ISO 14001 là một phần của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý môi trường, ISO 14001 là một tiêu chuẩn mà các tổ chức có thể tự nguyện chứng nhận. Tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác, phổ biến nhất là ISO 9001, góp phần hỗ trợ thêm trong việc hoàn thành các mục tiêu của tổ chức.

Các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế định nghĩa Một hệ thống quản lý môi trường là một phần của hệ thống quản lý sử dụng để quản lý các khía cạnh môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tuần thủ, giải quyết rủi ro và nắm bắt cơ hội. huôn khổ trong tiêu chuẩn ISO 14001 có thể được sử dụng trong cách tiếp cận kế hoạch-làm-kiểm-tra-hành động (PDCA) để cải tiến liên tục .

ISO 14001: 2015 phù hợp với tất cả các tổ chức, bất kể quy mô, vị trí, lĩnh vực hoặc ngành. Vì vậy, ISO 14001: 2015 nên được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào muốn thiết lập, cải tiến hoặc duy trì hệ thống quản lý môi trường để phù hợp với các yêu cầu và chính sách môi trường đã thiết lập. Các yêu cầu của tiêu chuẩn có thể được đưa vào bất kỳ hệ thống quản lý môi trường nào, phạm vi được xác định bởi một số yếu tố bao gồm ngành, chính sách môi trường, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức và địa điểm.

ISO 14001: 2015 bao gồm những chủ đề nào?

Ở cấp độ cao nhất, ISO 14001: 2015 bao gồm các chủ đề sau liên quan đến hệ thống quản lý môi trường:

 • Bối cảnh của tổ chức
 • Khả năng lãnh đạo
 • Lập kế hoạch
 • Ủng hộ
 • Hoạt động
 • Đánh giá hiệu suất
 • Cải tiến

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 14001

Cứ mỗi 5 đến 10 năm, tất cả các tiêu chuẩn ISO đều được xem xét lại liệu có cần sửa để duy trì tính cập nhật và phù hợp của tiêu chuẩn với thị trường.

Kể từ khi bắt đầu ban hành vào năm 1992, ISO 14001 đã cải tiến liên tục để không chỉ hướng tới các phương pháp thực hành tốt nhất đối với môi trường mà còn đối với lãnh đạo và giao tiếp trong doanh nghiệp và bên ngoài.

Dưới đây là các sự kiện và thay đổi ISO 14001:

2017: Không có chứng nhận mới cho ISO 14001: 2004 sau ngày 15/9/17, chỉ có ISO 14001: 2015

2018:  Các công ty được chứng nhận ISO 14001: 2004 bắt buộc phải nâng cấp lên ISO 14001: 2015 trước ngày 14/9/18.

ISO 14001:2015 thay đổi tích hợp tốt hơn hệ thống quản lý môi trường vào các quy trình chiến lược và hoạt động của một tổ chức kinh doanh. Hệ thống quản lý môi trường không còn được coi là sự bổ sung mà bây giờ là một phần tích hợp đầy đủ trong hoạt động kinh doanh.

So với phiên bản trước, ISO 14001: 2015 khác biệt trong nhiều lĩnh vực của tiêu chuẩn. Nhiều mức độ thay đổi đã được thực hiện và các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm:

 • Tập trung tầm quan trọng của quản lý môi trường trong quá trình lập kế hoạch chiến lược của tổ chức
 • Tập trung nhiều hơn vào lãnh đạo
 • Bổ sung các sáng kiến chủ động bảo vệ môi trường khỏi bị tổn hại và suy thoái như việc sử dụng các nguyên liệu thân thiện môi trường, có thể tái chế và giảm thiểu biến đổi khí hậu
 • Cung cố hoạt động môi trường
 • Xem xét các khía cạnh môi trường song hành với các chiến lược vòng đời sản phẩm

Các tổ chức đã được cấp chứng nhận ISO phiên bản cũ có thời gian chuyết tiếp 3 năm sau khi bản sửa đổi được xuất bản để chuyển hệ thống quản lý môi trường của họ sang phiên bản mới của tiêu chuẩn.

Sau giai đoạn chuyển đổi này, các công ty chọn chứng nhận của bên thứ ba sẽ phải tìm kiếm chứng nhận cho phiên bản mới của tiêu chuẩn.

Ý nghĩa của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đối với doanh nghiệp

Từ lần đầu tiên được giới thiệu, ISO 14001 đã liên tục được cải tiến để giúp các công ty đối mặt với các vấn đề môi trường ngày càng gia tăng một cách hiệu quả và năng suất. Nhưng những lý do nào khác là chìa khóa thành công của ISO 14001 trong suốt những năm qua? Mặc dù việc áp dụng ISO 14001 là không bắt buộc, tuy nhiên với sự quan tâm về vấn đề môi trường hiện nay, vô số lợi ích mà ISO 14001 mang lại cho doanh nghiệp, hiện có gần 200 quốc gia có các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 và sử dụng chứng nhận ISO 14001 khi lưu thông hàng hóa trong các quốc gia này.

ISO 14001 không chỉ được sử dụng như một khuôn khổ để giảm thiểu các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường (ví dụ: không khí, nước, đất đai) – tiêu chuẩn còn giúp các công ty tuân thủ các luật và quy định hiện hành và liên tục cải tiến Quản lý Môi trường của họ Hệ thống. Ngoài ra, trong những năm qua, nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ thân thiện với môi trường, và việc có được chứng chỉ ISO 14001 được công nhận trên toàn cầu giúp chứng minh cam kết của công ty trong việc bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, ISO 14001 có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, thuộc bất kỳ quy mô hoặc lĩnh vực nào, bao gồm cả nhà nước và tư nhân, và trong bất kỳ ngành nào, chẳng hạn như các ngành sản xuất hoặc dịch vụ và thậm chí cả chính quyền địa phương.

Các tổ chức đã triển khai ISO 14001 EMS hiệu quả có thể trực tiếp hưởng lợi thông qua:

 • Tăng nhu cầu đối với các dịch vụ và sản phẩm của họ thông qua lợi thế tiếp thị;
 • Giảm chi phí kinh doanh thông qua giảm tiêu thụ tài nguyên và sản xuất chất thải;
 • Cải thiện hoạt động môi trường, giảm tác động đến môi trường và kiểm soát rủi ro môi trường;
 • Đạt được các cam kết về môi trường và các yêu cầu về chính sách môi trường;
 • Đáp ứng các yêu cầu pháp lý về môi trường của họ;
 • Cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội;
 • Quảng bá hình ảnh tích cực với các bên liên quan, khách hàng và nhân viên; và
 • Giữ lại kiến ​​thức về môi trường và đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách hiệu quả.

Các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001 tuân theo chu trình PDCA – Plan – Do – Check – Act. Đây là một chu trình nhằm tạo được sự kiểm soát lặp đi lặp lại và kiểm soát liên tục. Giai đoạn đầu tiên là phát triển các chính sách môi trường và hoạch định hệ thống quản lý môi trường. Giai đoạn thứ 2 là thực hiện, áp dụng hệ thống. Giai đoạn thứ 3 là xem xét và kiểm tra mức độ thực hiện và cuối cùng là hành động cải tiến liên tục.

Có rất nhiều yêu tố trong tiêu chuẩn ISO 14001 các tổ chức cần đáp ứng:

 1. Thiết lập chính sách môi trường thể hiện sự cam kết của tổ chức
 2. Chỉ định các cá nhân chịu trách nhiệm điều phối hệ thống quản lý môi trường
 3. Xác định các cách thức tổ chức tương tác với môi trường
 4. Xác định các tác nhân môi trường hiện tại và tiềm năng
 5. Xác định các yêu cầu phù hợp môi trường
 6. Thiết lập mục tiêu, dự án môi trường
 7. Xem xét hệ thống và hoạt động môi trường
 8. Cải tiến liên tục hoạt động môi trường của tổ chức

Hồ sơ và quy trình đánh giá tiêu chuẩn ISO 14001:2015

 • G-GLOBAL liên hệ tư vấn
 • Báo giá
 • Ký hợp đồng chứng nhận
 • Đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận quốc tế
 • Thành lập đoàn đánh giá và lên Kế hoạch đánh giá
 • Cung cấp tài liệu liên quan
 • Đánh giá sơ bộ
 • Đánh giá chính thức
 • Thực hiện hành động khắc phục (nếu có)
 • Thẩm xét kết quả đánh giá
 • Cấp giấy chứng nhận
 • Giám sát định kỳ
 • Tái chứng nhận

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO 14001:2015

Bất kỳ doanh nghiệp nào thiết lập, triển khai hoặc quản lý Hệ thống quản lý môi trường dựa trên ISO 14001: 2015 cũng sẽ có những thách thức. Vì vậy chuyên gia đánh giá phải có kiến ​​thức về các nội dung của tiêu chuẩn, cũng như các kỹ năng và hiểu biết cần thiết để đánh giá đúng một EMS dựa trên Phụ lục SL.

G-Global có các chuyên gia đạt chứng chỉ Chuyên gia đánh giá trưởng cho tiêu chuẩn ISO 14001 cùng với kinh nghiệm đánh giá và đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp đất nước. Bên cạnh đó, Chuyên gia của G-Global còn được đánh giá bởi các tổ chức nước chứng nhận nước ngoài được công nhận quốc tế trước khi được chỉ định đánh giá tại Việt nam Đặc biệt, G-Global còn được Ủy quyền bởi các tổ chức chứng nhận quốc tế để phối hợp cấp chứng chỉ được công nhận IAF tại Việt Nam, có hiệu lực trên toàn cầu.

Tổ chức INSPECT (được IAS công nhận)
Tổ chức INSPECT (được IAS công nhận)
Tổ chức UQSR (được EGAC công nhận)
Tổ chức UQSR (được EGAC công nhận)

Tại sao nên lựa chọn cấp chứng nhận ISO 14001:2015 quốc tế tại G-GLOBAL

✔️ G-GLOBAL cung cấp dịch vụ nhanh chóng – chuyên nghiệp – chi phí cạnh tranh

✔️ G-GLOBAL có đội ngũ chuyên gia đánh giá chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bộ quy trình hệ thống phù hợp theo quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

✔️ Nhân viên G-GLOBAL sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng áp dụng tiêu chuẩn vào thực tiễn.

✔️ G-GLOBAL đảm bảo cung cấp dịch vụ với chất lượng nhất quán cho khách hàng trên mọi miền tổ quốc

✔️ G-GLOBAL luôn đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ cho khách hàng trong thời gian thỏa thuận.

Vui lòng liên hệ với G-GLOBAL để nhận được Chứng nhận ISO 14001:2015 Quốc tế nhanh nhất:

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại: 0985.422.225

Email: gglobal@gmail.com

G-Global

Writer & Blogger

GGLOBAL

GGLOBAL cam kêt đem lại dịch vụ uy tín và chất lượng nhất cho khách hàng,

Dịch vụ

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

Với văn phòng hoạt động nằm trên cả 3 miền tổ quốc, GGLOBAL cam kết đem lại dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện nhất dành cho khách hàng

 

© 2023 – GGlobal.vn

Thông tin liên hệ