Tiêu chuẩn ISO 22000 quốc tế là gì? Các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn

ISO 22000 là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu để đánh gía chất lượng, an toàn và các quy trình trong ngành công nghiệp thực phẩm. ISO 22000 kết hợp và bổ sung các yếu tố cốt lõi của ISO 9001 và HACCP để đảm bảo an toàn thực phẩm trên chuỗi cung ứng toàn cầu, ngăn ngừa rủi ro thực phẩm và kiểm soát ô nhiễm thực phẩm. Vậy thì lợi ích của ISO 22000 là gì? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc những nội dung tư cơ bản tới các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO 22000.

Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?

Để hiểu được tiêu chuẩn 22000 là gì, chúng ta cần đi từ khái niệm cũng như các nội dung chính liên quan tới tiêu chuẩn ISO 22000.

Khái niệm ISO 22000

Chứng nhận ISO 22000 là một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu để thực hiện các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong một tổ chức. ISO 22000 có thể được áp dụng cho tất cả các loại hình chức tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm từ trang trại, cho đến khi thực phẩm trên bàn ăn của bạn. Áp dụng ISO 22000 nhằm mục đích cung cấp các loại thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Chứng nhận ISO 22000  giúp các tổ chức giảm thiểu các mối nguy đối với thực phẩm, kiểm soát rủi ro và ngăn ngừa bất kỳ loại ô nhiễm nào.

Ai cần Chứng nhận ISO 22000?

Nếu bạn là người trồng trọt, vận chuyển, đóng gói, chế biến, bán lẻ, đóng chai hoặc chủ nhà hàng, bạn đủ điều kiện cho ISO 22000. Có nghĩa là, Chứng nhận ISO 22000 có thể được áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp nào, bất kể quy mô của nó, đó là một phần của cung cấp thực phẩm chuỗi.

Mối quan hệ giữa ISO 22000 và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác

Một số tổ chức sử dụng ISO 22000 đã triển khai sáng kiến ​​quản lý chất lượng (ISO 9001) hoặc cách tiếp cận quản lý môi trường (ISO 14001). Ngoài tính tự nguyện, ISO 22000 có nhiều điểm chung với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác này. Không phải ngẫu nhiên: những người phát triển các tiêu chuẩn tự nguyện là những người sử dụng chúng. Họ quan tâm đến việc làm cho việc triển khai các phương pháp tiếp cận kết hợp dễ dàng hơn và tránh trùng lặp.

Điểm chung đầu tiên: cấu trúc của tiêu chuẩn. Người sử dụng ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 (quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp) sẽ gặp phải những cân nhắc giống nhau và các bước chính giống nhau. Phân tích bối cảnh, các bên quan tâm có liên quan, rủi ro và cơ hội, xác định vai trò, trách nhiệm và quyền hạn: tất cả các yêu cầu này là chung.

ISO 22000 cũng yêu cầu một sáng kiến ​​cải tiến liên tục. Sự hiệp lực này cho phép các vấn đề được chia sẻ và thúc đẩy tính nhất quán cao hơn về các hành động đã thực hiện và các nguồn lực huy động trong quá trình xem xét của lãnh đạo.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Tiêu chuẩn ISO 22000 hoạt động dựa theo 7 nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Phân tích mối nguy

Các mối nguy (sinh học, hóa học và vật lý) là những điều kiện có thể gây ra rủi ro sức khỏe không thể chấp nhận được. Cần có một lưu đồ của toàn bộ phương pháp  để tiến hành phân tích mối nguy. Có rất nhiều mối nguy liên quan đến từng bước cụ thể của phương pháp sản xuất được liệt kê. Các biện pháp phòng ngừa (nhiệt độ, pH, độ ẩm, v.v.) để quản lý các mối nguy được liệt kê.

Nguyên tắc 2: Thiết lập các điểm quản lý quan trọng

Điểm quản lý tới hạn (Critical management Points – CCP) là các bước tại đó việc kiểm soát sẽ được áp dụng và mối nguy về an toàn thực phẩm sẽ được ngăn chặn, loại bỏ hoặc giảm xuống mức có thể chấp nhận được. Ví dụ sẽ là nấu ăn, hoặc các bước làm khô trong một quá trình thực phẩm.

Nguyên tắc 3: Thiết lập các giới hạn quan trọng

Tất cả các CCP nên có các biện pháp phòng ngừa có thể đo lường được, giới hạn quan trọng là ranh giới hoạt động của các CCP quản lý (các) mối nguy về an toàn thực phẩm. Các tiêu chuẩn cho các giới hạn sống còn được xác định trước khi tham khảo ý kiến ​​của các cơ quan có thẩm quyền. Nếu các tiêu chí về giới hạn sống còn không được đáp ứng, thì phương pháp này “nằm ngoài tầm kiểm soát”, do đó (các) mối nguy về an toàn thực phẩm sẽ không được ngăn chặn, loại bỏ hoặc giảm xuống mức có thể chấp nhận được.

Nguyên tắc 4: Giám sát CCP

Giám sát có thể là một chuỗi các phép đo hoặc quan sát được lên kế hoạch để xác nhận hàng hóa hoặc phương pháp là trên hết (các giới hạn quan trọng đang được đáp ứng). Nó cho phép các bộ xử lý đánh giá xu hướng trước khi xảy ra tình trạng mất quản lý. các thay đổi sẽ được tạo trong khi vẫn tiếp tục phương pháp. Khoảng thời gian giám sát phải tăng lên để đảm bảo quản lý đáng tin cậy của phương pháp.

Nguyên tắc 5: Thiết lập hành động khắc phục

ISO 22000 nhằm loại bỏ các sai lệch của sản phẩm hoặc phương pháp. Tuy nhiên, nếu để xảy ra tình trạng mất quản lý, cần có các bước xác định tại chỗ để xử lý hàng hóa và điều chỉnh phương pháp. Những điều này nên được lên kế hoạch trước và viết ra. Ví dụ, nếu một bước nấu ăn phải dẫn đến nhiệt độ trung tâm sản phẩm từ 165oF đến 175oF, và nhiệt độ cũng là 163oF, thì hành động khắc phục có thể cần một giây trong bước nấu với sự gia tăng trong nhiệt độ của dụng cụ nấu.

Nguyên tắc 6: Lưu trữ hồ sơ

Hệ thống ISO 22000 cần chuẩn bị và duy trì sự sắp xếp ISO 22000 bằng văn bản cùng với các tài liệu khác nhau. Điều này sẽ bao gồm tất cả các hồ sơ được tạo ra trong suốt quá trình tuân thủ mọi CCP và các ký hiệu về các hành động khắc phục được thực hiện. Thông thường, tiềm năng hệ thống lưu trữ hồ sơ tốt nhất để xác nhận tính hiệu quả là điều hấp dẫn nhất.

Nguyên tắc 7: Xác minh

Việc xác minh có nhiều bước. Giá trị khoa học hoặc kỹ thuật của phân tích mối nguy và cũng như tính đầy đủ của CCP phải được lập thành văn bản. Việc xác minh tính hiệu quả của tiêu chuẩn ISO 22000 cũng cần thiết. Hệ thống phải được đánh giá lại định kỳ bằng cách sử dụng kiểm toán tự do hoặc các thủ tục xác minh khác nhau.

Ý nghĩa của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 quốc tế đối với doanh nghiệp

ISO 22000 giúp cải tiến hoạt động an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp. ISO 22000 giúp doanh nghiệp giải quyết một cách có hệ thống các vấn đề an toàn thực phẩm như nhập khẩu thực phẩm không an toàn, bệnh tật do thực phẩm, an ninh lương thực không đảm bảo, ô nhiễm thực phẩm. Việc thực hiện ISO 22000 sẽ mang lại lợi ích sau cho tổ chức của bạn:

 • Chứng nhận ISO 22000 giúp Khách hàng cung cấp sản phẩm đáp ứng sự hài lòng, nhu cầu của khách hàng một cách có hệ thống cũng như chất lượng, an toàn và tính hợp pháp
 • Giảm giá vận hành – thông qua cải tiến liên tục các quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động
 • Hiệu quả hoạt động – bằng các chương trình tiên quyết hành động nhóm (PRP’s & OPRP’’s), ISO 22000 với các triết lý Plan-Do-Check-Act của ISO 9001 để tăng hiệu quả của Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm
 • Cải thiện các mối quan hệ trung lập – cũng như nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp
 • Tuân thủ pháp luật – bằng cách hiểu rõ tuy nhiên các nhu cầu luật định và hạn chế tác động đến tổ chức và khách hàng của tổ chức và kiểm tra sự tuân thủ thông qua đánh giá nội bộ và đánh giá của ban quản lý
 •  Cải thiện quản lý rủi ro – thông qua tính nhất quán cao hơn và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm
 • Thông tin đăng nhập kinh doanh đã được chứng minh – thông qua xác minh nghề nghiệp tự do theo các tiêu chuẩn được công nhận
 • Khả năng giành được nhiều công việc kinh doanh – đặc biệt là ở bất kỳ nơi nào mà các thông số kỹ thuật thu mua cần được chứng nhận như một điều kiện để sản xuất

Mối liên hệ giữa HACCP và ISO 22000 là gì?

Khi so sánh HACCP với ISO 22000, hiểu một cách đơn giản, HACCP là hệ thống an toàn thực phẩm và ISO 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Vậy sự khác biệt giữa hai tiêu chuẩn này là gì?

Tiêu chuẩn HACCP là gì?

HACCP là viết tắt của Hazard Analysis Critical Control Point, nghĩa là Phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn – là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được phát triển lần đầu vào những năm 1960.

HACCP được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm để giúp kiểm soát và ngăn chặn rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm. HACCP được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau liên quan đến chuỗi thực phẩm – từ quán cà phê, bếp ăn đến các nhà máy sản xuất thực phẩm lớn. Hệ thống HACCP được công nhận và sử dụng rộng rãi khắp thế giới và trở thành yêu cầu pháp lý quan trọng trong ngành công nghiệp thực phẩm ở một số quốc gia.

Sự khác biệt giữa ISO 22000 và HACCP

 • ISO 22000 cho phép các chuyên gia bên ngoài xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho bất kỳ công ty nào và điều này bao gồm việc thực hiện và xác minh tất cả hoặc một phần các hoạt động liên quan đến hệ thống.
 • ISO 22000 cũng đề cập đến các thực hành tốt trong các lĩnh vực và các quy tắc vệ sinh chung do Codex Alimentarius xuất bản. Bên cạnh giao tiếp nội bộ, giao tiếp bên ngoài cũng là điều kiện để thiết lập, triển khai và cập nhật FSMS theo ISO 22000.
 • ISO 22000 yêu cầu phân tích rủi ro để đánh giá từng mối nguy an toàn thực phẩm được xác định.
 • ISO 22000 yêu cầu tài liệu về PRP.
 • HACCP sử dụng khái niệm truyền thống chia các biện pháp kiểm soát thành hai nhóm: các điều kiện tiên quyết và các biện pháp được áp dụng tại các điểm kiểm soát tới hạn (CCP). Trong trường hợp của ISO 22000, các khái niệm này được tổ chức lại theo một thứ tự hợp lý bằng cách thêm một nhóm các biện pháp kiểm soát có tên là các chương trình tiên quyết hoạt động (oPRP).
 • ISO 22000 yêu cầu hệ thống giám sát và lập kế hoạch các hành động khắc phục đối với các PRP đang hoạt động, cũng như đối với CCP.
 • ISO 22000 yêu cầu phân tích và cải tiến theo kết quả của việc giám sát các oPRP và kế hoạch HACCP.
 • ISO 22000 cũng yêu cầu xem xét và xác định các thông số kỹ thuật, công thức và xuất xứ đối với đầu vào và sản phẩm cuối cùng.
 • ISO 22000 phân tách và làm rõ các hoạt động xác minh và các hoạt động xác nhận.
 • Kiểm soát chất gây dị ứng là một chương trình tiên quyết bắt buộc trong ISO 22000; tuy nhiên nó không được đề cập trong HACCP.
 • ISO 22000, các thuật ngữ mới đã được phát triển, chẳng hạn như “sản phẩm có khả năng không an toàn” và thuật ngữ “thu hồi” cho các hoạt động thu hồi sản phẩm và thu hồi sản phẩm.
 • ISO 22000 yêu cầu cải tiến và cập nhật liên tục hệ thống quản lý.

Hồ sơ và quy trình đánh giá tiêu chuẩn ISO 22000:2018

 • G-GLOBAL liên hệ tư vấn
 • Báo giá
 • Ký hợp đồng chứng nhận
 • Đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận quốc tế
 • Thành lập đoàn đánh giá và lên Kế hoạch đánh giá
 • Cung cấp tài liệu liên quan
 • Đánh giá sơ bộ
 • Đánh giá chính thức
 • Thực hiện hành động khắc phục (nếu có)
 • Thẩm xét kết quả đánh giá
 • Cấp giấy chứng nhận
 • Giám sát định kỳ
 • Tái chứng nhận

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO 22000:2018 quốc tế

Cùng với chuyên gia ISO tại G-GLOBAL có chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng theo tiêu chuẩn ISO 22000 và đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tình, nhanh chóng. G-GLOBAL đã được ủy quyền từ các tổ chức chứng nhận quốc tế để cấp chứng chỉ ISO được công nhận toàn cầu.

G-GLOBAL đã đánh giá và kết hợp với tổ chức quốc tế chứng nhận cho một số khách hàng tiêu biểu sau:

1. Tổ chức UQSR (được EGAC công nhận)
2. Tổ chức INSPECT (được IAS công nhận)

Tại sao nên lựa chọn cấp chứng nhận ISO 22000:2018 quốc tế tại G-GLOBAL

✔️G-GLOBAL cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh.

✔️G-GLOBAL có đội ngũ chuyên gia đánh giá chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bộ quy trình hệ thống phù hợp theo quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

✔️Nhân viên G-GLOBAL sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng áp dụng tiêu chuẩn vào thực tiễn.

✔️G-GLOBAL đảm bảo cung cấp dịch vụ với chất lượng nhất quán cho khách hàng trên mọi miền tổ quốc.

✔️G-GLOBAL luôn đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ cho khách hàng trong thời gian thỏa thuận.

Vui lòng liên hệ với G-GLOBAL để nhận được Chứng nhận ISO 22000 Quốc tế nhanh nhất:

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại: 0985.422.225

Email: gglobal@gmail.com

G-Global

Writer & Blogger

GGLOBAL

GGLOBAL cam kêt đem lại dịch vụ uy tín và chất lượng nhất cho khách hàng,

Dịch vụ

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

Với văn phòng hoạt động nằm trên cả 3 miền tổ quốc, GGLOBAL cam kết đem lại dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện nhất dành cho khách hàng

 

© 2023 – GGlobal.vn

Thông tin liên hệ