Tiêu chuẩn ISO 9001 quốc tế là gì? Các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn

ISO 9001 là gì? Tiêu chuẩn ISO 9001 là là tiêu chuẩn quốc tế quy định yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và được áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể quy mô hay ngành nghề. Hơn một triệu tổ chức từ hơn 165 quốc gia đã áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 cho hệ thống quản lý chất lượng của họ.

Đối với các tổ chức quốc tế, Giấy chứng nhận ISO có giá trị nhất khi được các tổ chức chứng nhận được công nhận bởi diễn đàn Công nhận quốc tế IAF. G-GLOBAL là tổ chức được ủy quyền của các tổ chức chứng nhận quốc tế được IAS, JAZ-ANZ, EGAC công nhận, giấy chứng nhận có hiệu lực trên 165 quốc gia và vùng lãnh thổ.

ISO 9001 là gì?

Để hiểu được tiêu chuẩn ISO 9001 là gì, chúng ta cần đi từ khái niệm cũng như các nội dung chính liên quan tới tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khái niệm ISO 9001

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế để tạo ra Hệ thống quản lý chất lượng (QMS), được xuất bản bởi tổ chức ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế). Tiêu chuẩn được cập nhật gần đây nhất vào năm 2015, và nó được gọi là ISO 9001: 2015. Để được phát hành và cập nhật, ISO 9001 phải được sự đồng ý của đa số các nước thành viên để nó trở thành một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, có nghĩa là nó được chấp nhận bởi đa số các nước trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn ISO 9001 được các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng để chứng minh khả năng của họ trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ một cách nhất quán, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và quy định pháp luật. Đồng thời tiêu chuẩn cũng chứng minh rằng tổ chức, doanh nghiệp đã liên tục cải tiến quy trình hoạt động của mình để phù hợp với sự phát triển của các yêu cầu thực tiễn.

Tiêu chuẩn này dựa trên 7 nguyên tắc quản lý chất lượng , bao gồm tập trung vào khách hàng mạnh mẽ, sự tham gia của lãnh đạo cao nhất và động lực cải tiến liên tục.

Bảy nguyên tắc quản lý chất lượng là:

1 – Tập trung vào khách hàng

2 – Lãnh đạo

3 – Sự tham gia của mọi người

4 – Cách tiếp cận theo quy trình

5 – Cải tiến

6 – Ra quyết định dựa trên bằng chứng

7 – Quản lý mối quan hệ

Các nguyên tắc không được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Tầm quan trọng tương đối của mỗi nguyên tắc khác nhau giữa các tổ chức và có thể thay đổi theo thời gian.

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng được ban hành lần đầu vào năm 1987. Bộ tiêu chuẩn này đã trải qua bốn lần xét duyệt, chỉnh sửa: Lần xét duyệt đầu tiên vào năm 1994, lần thứ hai vào năm 2000, lần thứ ba vào năm 2008 và lần thứ tư và năm 2015. Phiên bản tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất hiện nay. Phiên bản này có nhiều điểm cải tiến, cập nhật hơn so với phiên bản cũ ISO 9001:2008. Chúng tôi xin tóm tắt một số thay đổi như sau:

Phiên bản tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tập trung vào quản lý rủi ro. Tại phiên bản này, “rủi ro” được định nghĩa rõ ràng là “kết quả không chắc chắn về một kết quả được kỳ vọng”. Phiên bản này còn kêu gọi nhận thức cao hơn về rủi ro. Đầu tiên, doanh nghiệp nên nhận diện và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn. Sau đó, các rủi ro này cần được phân cấp thành ba loại: có thể chấp nhận, cần phòng tránh và giảm thiểu tác động. Đối với loại thứ ba, doanh nghiệp sẽ thiết lập các phương án hành động thích hợp để giảm thiểu tác động của rủi ro khi nó xảy ra.

Đặc biệt, khác với phiên bản cũ năm 2008, phiên bản mới năm 2015 không yêu cầu có đại diện quản lý về chất lượng hay lãnh đạo về chất lượng riêng; không yêu cầu có Sổ tay chất lượng; không có yêu cầu bắt buộc dành cho hành động phòng ngừa. Ngoài ra, phiên bản mới yêu cầu xác định bối cảnh của tổ chức để điều chỉnh linh hoạt hệ thống quản lý sao cho phù hợp với mỗi trường hợp cụ thể. Đồng thời nó cũng yêu cầu có các văn bản cần thiết để duy trì hoạt động và chứng minh việc thực hiện theo tiêu chuẩn.

Ý nghĩa của tiêu chuẩn ISO 9001 đối với doanh nghiệp

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

 • Thứ nhất, ISO 9001 giúp doanh nghiệp thỏa mãn nhu cầu của khách hàng bằng cách xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ hiệu quả. Hệ thống còn giúp làm tăng sự hài lòng của khách hàng bằng cách thúc đẩy quy trình sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ liên tục phát triển và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của quy định pháp luật và khách hàng.
 • Thứ hai, với một hệ thống quản lý quy trình hiệu quả, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, tận dụng tối đa các nguồn lực, từ đó cắt giảm các chi phí không cần thiết. Nhờ vậy mà chi phí sản xuất sẽ được giảm xuống mức tối thiểu trong khi vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Thứ ba, hệ thống quản lý ISO 9001 còn giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các rủi ro về chất lượng và an toàn sản phẩm. Nếu hoạt động hiệu quả, hệ thống này sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Từ đó doanh nghiệp sẽ tránh được những trường hợp khách hàng phàn nàn, kiện tụng không đáng có.
 • Thứ tư, có được giấy chứng nhận ISO 9001 sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín trong mắt người tiêu dùng. Đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp tham gia đấu thầu, có giấy chứng nhận ISO 9001 là một điểm cộng cho hồ sơ thầu.
 • Thứ năm, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường nước ngoài có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm.

Các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 được chia thành 10 điều khoản. Ba điều khoản đầu là giới thiệu, trong khi bảy điều khoản cuối chứa các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng mà công ty có thể được chứng nhận. Dưới đây là nội dung của 7 điều khoản cuối:

 • Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức – Phần này nói về các yêu cầu để hiểu tổ chức của bạn để thực hiện QMS. Nó bao gồm các yêu cầu để xác định các vấn đề bên trong và bên ngoài, xác định các bên quan tâm và kỳ vọng của họ, xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng và xác định các quy trình của bạn và cách chúng tương tác. Mong đợi của các bên quan tâm cũng bao gồm các yêu cầu pháp lý.
 • Điều khoản 5: Lãnh đạo – Các yêu cầu của lãnh đạo bao hàm sự cần thiết của lãnh đạo cao nhất để trở thành công cụ trong việc thực hiện QMS. Lãnh đạo cao nhất cần thể hiện cam kết đối với Hệ thống quản lý chất lượng bằng cách đảm bảo tập trung vào khách hàng, xác định và truyền đạt chính sách chất lượng cũng như phân công vai trò và trách nhiệm trong toàn tổ chức.
 • Điều Khoản 6: Lập kế hoạch – Lãnh đạo cao nhất cũng phải lập kế hoạch cho Hệ thống quản lý chất lượng. Các rủi ro và cơ hội của Hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức cần được đánh giá và các mục tiêu chất lượng để cải tiến cần được xác định và lập kế hoạch để hoàn thành các mục tiêu này.
 • Điều Khoản 7: Hỗ trợ – Phần hỗ trợ đề cập đến việc quản lý tất cả các nguồn lực cho QMS, bao gồm sự cần thiết phải kiểm soát tất cả các nguồn lực, bao gồm nguồn nhân lực, các tòa nhà và cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc, các nguồn lực giám sát và đo lường, và kiến ​​thức về tổ chức. Phần này cũng bao gồm các yêu cầu về năng lực, nhận thức, giao tiếp và kiểm soát thông tin dạng văn bản (các tài liệu và hồ sơ cần thiết cho các quy trình của bạn).
 • Điều Khoản 8: Vận hành – Các yêu cầu vận hành liên quan đến tất cả các khía cạnh của việc lập kế hoạch và tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Phần này bao gồm các yêu cầu về lập kế hoạch, xem xét yêu cầu sản phẩm, thiết kế, kiểm soát các nhà cung cấp bên ngoài, tạo và phát hành sản phẩm hoặc dịch vụ và kiểm soát đầu ra của quy trình không phù hợp.
 • Điều khoản 9: Đánh giá hiệu suất – Phần này bao gồm các yêu cầu cần thiết để đảm bảo rằng bạn có thể giám sát xem QMS của mình có đang hoạt động tốt hay không. Nó bao gồm giám sát và đo lường các quy trình của bạn, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng, đánh giá nội bộ và đánh giá liên tục của ban quản lý đối với QMS.
 • Điều khoản 10: Cải tiến – Phần cuối cùng này bao gồm các yêu cầu cần thiết để làm cho QMS của bạn tốt hơn theo thời gian. Điều này bao gồm nhu cầu đánh giá sự không phù hợp của quá trình và thực hiện các hành động khắc phục đối với các quá trình.

Các phần này dựa trên chu trình Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động, sử dụng các yếu tố này để thực hiện thay đổi trong các quy trình của tổ chức nhằm thúc đẩy và duy trì các cải tiến trong quy trình.

Hồ sơ và quy trình đánh giá tiêu chuẩn ISO 9001

 • G-GLOBAL liên hệ tư vấn
 • Báo giá
 • Ký hợp đồng chứng nhận
 • Đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận quốc tế
 • Thành lập đoàn đánh giá và lên Kế hoạch đánh giá
 • Cung cấp tài liệu liên quan
 • Đánh giá sơ bộ
 • Đánh giá chính thức
 • Thực hiện hành động khắc phục (nếu có)
 • Thẩm xét kết quả đánh giá
 • Cấp giấy chứng nhận
 • Giám sát định kỳ
 • Tái chứng nhận

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO 9001 quốc tế

Với sự ủy quyền từ nhiều tổ chức thuộc Diễn đàn Chứng nhận Quốc tế IAF, tùy theo nhu cầu của khách hàng, G-GLOBAL có thể cung cấp cho khách hàng giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của một trong những tổ chức chứng nhận quốc tế sau:

Tổ chức INSPECT (được IAS công nhận)
Tổ chức INSPECT (được IAS công nhận)
Tổ chức MS CERT (được JAS-ANZ và IAS công nhận)
Tổ chức MS CERT (được JAS-ANZ và IAS công nhận)
Tổ chức UQSR (được EGAC công nhận)
Tổ chức UQSR (được EGAC công nhận)

 

 1. Tổ chức INSPECT (được IAS công nhận)
 2. Tổ chức MS CERT (được JAS-ANZ và IAS công nhận)
 3. Tổ chức UQSR (được EGAC công nhận)

Tại sao nên lựa chọn cấp chứng nhận ISO 9001 quốc tế tại G-GLOBAL?

✔️ G-GLOBAL cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh.

✔️ G-GLOBAL có đội ngũ chuyên gia đánh giá chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bộ quy trình hệ thống phù hợp theo quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

✔️Nhân viên G-GLOBAL sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng áp dụng tiêu chuẩn vào thực tiễn.

✔️G-GLOBAL đảm bảo cung cấp dịch vụ với chất lượng nhất quán cho khách hàng trên mọi miền tổ quốc.

✔️G-GLOBAL luôn đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ cho khách hàng trong thời gian thỏa thuận.

Trên đây là những nội dung giải đáp cho câu hỏi ISO 9001 là gì? Qua đó người đọc phần nào đã nắm được những thông tin cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001: khái niệm, điều khoản, ý nghĩa và quy trình cấp chứng nhận ISO 9001 tại G-GLOBAL.

Vui lòng liên hệ với G-GLOBAL để nhận được Chứng nhận ISO 9001:2015 Quốc tế nhanh nhất:

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại: 0985.422.225

Email: gglobal@gmail.com

G-Global

Writer & Blogger

GGLOBAL

GGLOBAL cam kêt đem lại dịch vụ uy tín và chất lượng nhất cho khách hàng,

Dịch vụ

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

Với văn phòng hoạt động nằm trên cả 3 miền tổ quốc, GGLOBAL cam kết đem lại dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện nhất dành cho khách hàng

 

© 2023 – GGlobal.vn

Thông tin liên hệ