IFS FOOD là gì: Tổng quan về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn cầu

Giới thiệu chung về IFS FOOD

Tổ chức áp dụng IFS FOOD sẽ sở hữu hệ thống quản lý thực phẩm an toàn, chất lượng, không rủi ro. Không chỉ có vậy sản phẩm đã đạt tiêu IFS sẽ dễ dàng lưu thông trong các thị trường khó tính như: Đức, Pháp, Ý

IFS FOOD là gì?

Tiêu chuẩn IFS Food là một tiêu chuẩn được GFSI (Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu) công nhận để đánh giá các nhà sản xuất thực phẩm. Trọng tâm là an toàn thực phẩm và chất lượng của quá trình và sản phẩm. Nó liên quan đến các công ty chế biến thực phẩm và các công ty đóng gói các sản phẩm thực phẩm.

Sự phát triển của IFS Food dựa trên nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, trách nhiệm ngày càng tăng của các nhà bán lẻ và bán buôn, các yêu cầu pháp lý ngày càng tăng và tính toàn cầu hóa của nguồn cung sản phẩm.

Tiêu chuẩn này rất quan trọng đối với tất cả các nhà sản xuất thực phẩm, đặc biệt là đối với những nhà sản xuất nhãn hiệu riêng, vì nó chứa đựng nhiều yêu cầu liên quan đến việc tuân thủ các thông số kỹ thuật của khách hàng. Ngoài ra, nó mang lại sự chắc chắn hơn cho chuỗi bán lẻ rằng các sản phẩm do nhà cung cấp sản xuất dưới nhãn hiệu của họ sẽ an toàn và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và pháp luật.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn IFS Food

IFS Food áp dụng khi sản phẩm được “chế biến” hoặc khi có nguy cơ gây ô nhiễm sản phẩm trong quá trình đóng gói sơ cấp.

Vai trò của tiêu chuẩn IFS Food

Chứng nhận IFS Food có thể mang lại một số lợi ích chính cho các công ty đang nỗ lực đạt được sự xuất sắc về chất lượng, an toàn thực phẩm và sự hài lòng của khách hàng, đồng thời tìm kiếm lợi thế cạnh tranh trên thị trường của họ.

Quyền lợi của bộ phận sản xuất:

 • Cải thiện sự hiểu biết giữa quản lý và nhân viên liên quan đến các thực hành tốt, tiêu chuẩn và thủ tục,
 • Giám sát việc tuân thủ các quy định về thực phẩm,
 • Sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn,
 • Giảm nhu cầu kiểm toán của khách hàng,
 • Kiểm toán độc lập của bên thứ ba,
 • Tính linh hoạt cao hơn thông qua việc thực hiện riêng lẻ do cách tiếp cận dựa trên rủi ro.

Lợi ích của bộ phận tiếp thị:

 • Nâng cao danh tiếng kinh doanh với tư cách là nhà sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và an toàn
 • Khả năng giao dịch với khách hàng yêu cầu kiểm toán của bên thứ ba
 • Sử dụng biểu trưng và chứng chỉ IFS để chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất

Các yêu cầu tiêu chuẩn IFS Food

IFS được định hướng theo Tài liệu Hướng dẫn của Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI). Mục tiêu của GFSI là thiết lập các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cho các công ty cung cấp các sản phẩm thực phẩm để kinh doanh và thương mại. Vì mục đích này, GFSI đã biên soạn các tiêu chí chính, dựa vào đó để đo lường các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm:

 • Trách nhiệm quản lý cấp cao
 • Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Quản lý tài nguyên
 • Lập kế hoạch và quy trình sản xuất
 • Đo lường, phân tích, cải tiến
 • Bảo vệ thực phẩm

IFS Food là một tiêu chuẩn sản phẩm thống nhất. Bằng cách thực hiện các yêu cầu, mục đích đảm bảo rằng các công ty được chứng nhận IFS Food không chỉ sản xuất thực phẩm tuân thủ các yêu cầu của khách hàng cũng như pháp luật mà còn liên tục cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ

Hệ thống tiêu chuẩn IFS

IFS hiện có 6 tiêu chuẩn đã được phát triển cho và bởi các bên liên quan trong tất cả các phần của chuỗi cung ứng. Tất cả các tiêu chuẩn là tiêu chuẩn quy trình giúp người sử dụng khi thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm và/ hoặc sản phẩm. Đồng thời các tiêu chuẩn cũng cung cấp các hướng dẫn thống nhất về thực phẩm, các vấn đề về chất lượng và an toàn sản phẩm.

Chứng nhận dành cho các nhà sản xuất thực phẩm, nhà môi giới, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, nhà sản xuất các sản phẩm gia dụng và vệ sinh, các nhà bán buôn và bán lẻ.

FS PACsecure

IFS PACsecure đánh giá chất lượng và độ an toàn của vật liệu đóng gói và sự tuân thủ của chúng đối với các quy định và yêu cầu của khách hàng. Nó hỗ trợ các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu về tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc ngày càng tăng trên thị trường và góp phần cải thiện tính toàn vẹn của sản phẩm và tăng hiệu quả.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho việc sản xuất, chế biến hoặc chuyển đổi các thành phần đóng gói và vật liệu đóng gói, nhằm mục đích sử dụng làm bao bì chính hoặc phụ trong thực phẩm, mỹ phẩm, hộ gia đình và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

IFS Global Markets PACsecure:

IFS Global Markets PACsecure giúp các nhà cung cấp bao bì từng bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm dựa trên rủi ro và tối ưu hóa cũng như nâng cao năng lực.

IFS Global Markets PACsecure dẫn doanh nghiệp đến con đường hướng tới chứng nhận IFS PACsecure. Với IFS Global Markets PACsecure, các công ty có thể phát triển các quy trình cho phép họ đáp ứng từng bước các yêu cầu pháp lý và khách hàng. Đồng thời, họ sẽ học cách làm việc hiệu quả và tiết kiệm hơn và đặt nền tảng cho sự phát triển và khả năng mở rộng hơn nữa.

IFS Food

IFS Food là một tiêu chuẩn để đánh giá các công ty chế biến thực phẩm hoặc các công ty đóng gói các sản phẩm thực phẩm rời. IFS Food chỉ được áp dụng khi sản phẩm được “chế biến hoặc xử lý”, hoặc nếu có nguy cơ ô nhiễm sản phẩm trong quá trình đóng gói chính.

IFS Global Markets – Food: là một chương trình đánh giá an toàn thực phẩm được tiêu chuẩn hóa dành cho các nhà bán lẻ cũng như các sản phẩm thực phẩm có thương hiệu trong ngành. Chương trình nhằm hỗ trợ “các doanh nghiệp nhỏ và / hoặc kém phát triển” trong việc phát triển hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ và thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc thực hiện Tiêu chuẩn IFS Food.

FS HPC

IFS HPC là tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn sản phẩm, giảm chi phí và đảm bảo tính minh bạch liên quan đến toàn bộ chuỗi sản xuất các sản phẩm chăm sóc gia đình và cá nhân.

Sự phát triển của Tiêu chuẩn này có được nhờ vào sự hợp tác chung với các ngành công nghiệp HPC, các nhà bán lẻ và các tổ chức chứng nhận đã quan tâm đến các khía cạnh chính của Tiêu chuẩn này và luôn cố gắng phản ánh nhu cầu phát triển của ngành HPC. Kết quả của công việc này, IFS HPC là tiêu chuẩn được thiết kế phù hợp nhất để kiểm tra các sản phẩm chăm sóc gia đình và cá nhân cũng như các quy trình của chúng, đồng thời để đảm bảo rằng các sản phẩm không có bất kỳ mối nguy hiểm nào đối với sự an toàn của người tiêu dùng.

IFS Global Markets – HPC: là một chương trình đánh giá không an toàn thực phẩm được tiêu chuẩn hóa dành cho các nhà bán lẻ cũng như các nhà sản xuất các sản phẩm HPC có thương hiệu. Chương trình nhằm hỗ trợ “các doanh nghiệp nhỏ và / hoặc kém phát triển” trong việc phát triển hệ thống quản lý an toàn sản phẩm của họ và thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc thực hiện Tiêu chuẩn IFS HPC.

IFS Bán buôn/ tiền mặt & mang theo

IFS Bán buôn / tiền mặt và mang theo được phát triển để tối ưu hóa các thủ tục kiểm toán của các nhà bán buôn và thị trường tiền mặt & mang theo. Hai loại hình kinh doanh riêng biệt này được coi là đầu nối quan trọng giữa nhà sản xuất và người chuyển đổi cũng như khách hàng thương mại. Bên cạnh một loạt các sản phẩm được giao dịch, họ cũng có thể thực hiện các hoạt động xử lý và / hoặc chế biến nhất định và phát triển thương hiệu riêng. Tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, danh sách kiểm tra được thiết kế riêng sẽ áp dụng cho Bán buôn hoặc Tiền mặt & Mang theo.

IFS Bán buôn / tiền mặt và mang theo cung cấp khả năng đạt được chứng nhận nhiều địa điểm, cho các địa điểm và thị trường có hoạt động tương tự, trong các điều kiện cụ thể.

IFS logistics

Tiêu chuẩn IFS này, được phát triển đặc biệt cho lưu trữ, phân phối và vận chuyển, cũng như các hoạt động xếp dỡ, có thể được thực hiện trong các môi trường quản lý cả sản phẩm thực phẩm và phi thực phẩm.

Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng cho tất cả các loại phương tiện giao thông; xe chở hàng nặng, xe lửa, tàu thủy, máy bay và mọi loại phương tiện giao thông khác (được kiểm soát nhiệt độ hoặc ở nhiệt độ phòng).

IFS Global markets Logistics:

Chương trình IFS Global markets Logistics dành cho các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và được áp dụng cho các hoạt động lưu kho và vận chuyển thực phẩm và các sản phẩm phi thực phẩm. Nó bao gồm các danh sách kiểm tra khác nhau cũng như một quy trình đánh giá để thực hiện trên cơ sở cải tiến liên tục một hệ thống chất lượng và an toàn sản phẩm toàn diện và hoạt động. IFS Global Markets- Logistics mang đến cơ hội tốt để thực hiện những bước đầu tiên hướng tới chứng nhận IFS Logistics đầy đủ

IFS nhà môi giới

IFS nhà môi giới được thành lập để đảm bảo sự an toàn và chất lượng của sản phẩm, lấp đầy khoảng cách giữa sản xuất và phân phối. Các đối tác thương mại mong muốn nhà môi giới, đại lý và nhà nhập khẩu thông báo các yêu cầu về sản phẩm của họ với nhà sản xuất và các thông số kỹ thuật này sẽ được hiểu và thực hiện.

Tiêu chuẩn kiểm tra các bên tham gia để đảm bảo rằng các nhà cung cấp đã thực hiện các biện pháp phù hợp với các yêu cầu về chất lượng và an toàn sản phẩm. Các nhà môi giới, đại lý và nhà nhập khẩu cũng phải giám sát sự tuân thủ của nhà cung cấp của họ đối với những vấn đề này để các sản phẩm được cung cấp đáp ứng các thông số kỹ thuật theo quy định và hợp đồng.

Lý do doanh nghiệp chọn tư vấn/ chứng nhận IFS Food tại G-GLOBAL

✔️G-GLOBAL có đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, làm việc trên toàn quốc. Cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nhằm đạt được các yêu cầu của tiêu chuẩn này trước khi tiến hành đánh giá đầy đủ.

✔️Việc chuẩn bị đầy đủ trước khi chứng nhận sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được tối đa chi phí và thời gian để có được chứng chỉ.

✔️Nhân viên G-GLOBAL sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc 24/7

✔️G-GLOBAL đảm bảo cung cấp dịch vụ với chất lượng nhất quán cho khách hàng trên mọi miền tổ quốc.

Hãy liên hệ với chúng tôi!

Vui lòng liên hệ với G-GLOBAL để nhận được Chứng nhận IFS Food Quốc tế nhanh nhất:

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại: 0985.422.225

Email: gglobal@gmail.com

G-Global

Writer & Blogger

GGLOBAL

GGLOBAL cam kêt đem lại dịch vụ uy tín và chất lượng nhất cho khách hàng,

Dịch vụ

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

Với văn phòng hoạt động nằm trên cả 3 miền tổ quốc, GGLOBAL cam kết đem lại dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện nhất dành cho khách hàng

 

© 2023 – GGlobal.vn

Thông tin liên hệ