ÁP DỤNG SẢN XUẤT CHĂN NUÔI TIÊU CHUẨN HỮU CƠ USDA

Hướng dẫn này chỉ đề cập đến các quy định dành cho người chăn nuôi. Các nhà sản xuất đang bán thịt hữu cơ được chứng nhận sẽ cần một nhà chế biến hữu cơ được chứng nhận. Áp dụng tiêu chuẩn chăn nuôi tiêu chuẩn hữu cơ USDA như thế nào?

Chăn nuôi hữu cơ là gì?

Chăn nuôi hữu cơ là gì?
Chăn nuôi hữu cơ là gì?

Có hai loại hoạt động hữu cơ đó là người sản xuất (người chăn nuôi) và người xử lý. Các sản phẩm chăn nuôi được bán, dán nhãn hữu cơ phải từ vật nuôi được quản lý hữu cơ liên tục từ 1/3 cuối của thời kỳ mang thai hoặc khi nở: Ngoại trừ:

(1) Gia cầm: Gia cầm hoặc các sản phẩm gia cầm ăn được phải từ gia cầm đã được quản lý hữu cơ liên tục bắt đầu không muộn hơn ngày thứ hai của cuộc đời;

(2) Động vật cho sữa: Sữa hoặc các sản phẩm từ sữa phải được lấy từ động vật đã được quản lý hữu cơ liên tục bắt đầu không muộn hơn 1 năm trước khi sản xuất sữa hoặc các sản phẩm sữa sẽ được bán, dán nhãn hoặc đại diện là hữu cơ.

Để đạt được chứng nhận hữu cơ USDA doanh nghiệp cần chuẩn bị kế hoạch hệ thống hữu cơ (OSP) và đảm bảo áp dụng chăn nuôi tiêu chuẩn hữu cơ USDA đúng theo yêu cầu.

Viết kế hoạch hệ thống hữu cơ (OSP) để chăn nuôi tiêu chuẩn hữu cơ USDA

Theo quy định hữu cơ của USDA, mỗi trang trại hữu cơ được chứng nhận phải có Kế hoạch Hệ thống Hữu cơ (OSP). OSP là một bản phác thảo chi tiết giải thích cách bạn dự định vận hành trang trại của mình để đáp ứng các yêu cầu của quy định.

 OSP phải bao gồm những điều sau đây:

 • Mô tả các thực hành trang trại, bao gồm tần suất thực hiện
 • Danh sách từng chất được sử dụng làm đầu vào sản xuất
 • Mô tả các thực hành giám sát, bao gồm tần suất thực hiện, để xác minh rằng kế hoạch được thực hiện một cách hiệu quả
 • Mô tả hệ thống lưu trữ hồ sơ được triển khai để tuân thủ các yêu cầu được thiết lập
 • Mô tả các thực hành quản lý và các rào cản vật lý được thiết lập để ngăn ngừa sự lẫn lộn của các sản phẩm hữu cơ và thông thường và để ngăn ngừa sự nhiễm bẩn của các sản phẩm hữu cơ với các chất bị cấm
 • Bất kỳ thông tin bổ sung nào mà đại lý chứng nhận cho là cần thiết để đánh giá việc tuân thủ các quy định.

Phát triển và sau đó duy trì OSP là một phần thiết yếu của quá trình chứng nhận. OSP phải được viết bởi nhà sản xuất và được tổ chức chứng nhận phê duyệt. Kế hoạch phải cho phép người chứng nhận đánh giá xem bạn có thể đáp ứng các yêu cầu để được chứng nhận hữu cơ hay không.

Các điều kiện thực hành sản xuất chăn nuôi tiêu chuẩn hữu cơ USDA

Tất cả động vật hữu cơ trong các trang trại hữu cơ được chứng nhận phải được quản lý theo các tiêu chuẩn sau:

Nguồn gốc vật nuôi

Đàn giống – Đàn giống để sản xuất động vật hữu cơ để giết mổ có thể được đưa vào trang trại bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu chúng đang mang thai, chúng phải được đưa vào trang trại và được quản lý hữu cơ liên tục không muộn hơn một phần ba cuối cùng của thai kỳ trước khi sinh ra con cái hữu cơ.

Tồn kho giết mổ – Động vật được giết mổ và bán như thịt hữu cơ phải đến từ đàn giống đã được quản lý hữu cơ từ một phần ba cuối của thai kỳ và phải được quản lý hữu cơ liên tục cho đến khi giết mổ (Nếu động vật đã từng được quản lý theo phương pháp phi hữu cơ, nó không thể được bán dưới dạng thịt hữu cơ).

Thức ăn chăn nuôi

Tất cả các động vật được chứng nhận phải được cho ăn 100% thức ăn hữu cơ được chứng nhận. Tiêu chuẩn NOP nêu rõ: Bất kỳ thửa ruộng hoặc trang trại nào mà từ đó cây trồng thu hoạch được dùng để bán dưới dạng hữu cơ, không có chất bị cấm nào được áp dụng trong thời gian ba năm ngay trước khi thu hoạch.

Thức ăn chăn nuôi được chấp nhận

– 100% ngũ cốc và thức ăn thô xanh, bao gồm cả đồng cỏ, được quản lý bằng thực hành sản xuất hữu cơ và nếu có, được xử lý hữu cơ.

– Phụ gia và chất bổ sung thức ăn chăn nuôi phù hợp với Danh mục Quốc gia. Tất cả các vitamin và khoáng chất cho phép (nếu FDA chấp thuận).

Tất cả ngũ cốc và thức ăn gia súc được mua phải được chứng nhận hữu cơ. Bạn phải giữ tất cả các biên lai làm tài liệu của các giao dịch mua này. Biên lai phải ghi tên người bán, ngày giao dịch và bao gồm số lượng sản phẩm đã mua. Cỏ khô và thức ăn gia súc đã mua cũng phải kèm theo giấy chứng nhận hợp lệ.

Đảm bảo rằng bất kỳ chất bổ sung khoáng chất nào trong chăn nuôi không chứa các thành phần bị cấm (chẳng hạn như dầu khoáng). Các chất nông nghiệp trong thức ăn bổ sung (mật đường, dầu đậu nành, v.v.) phải là chất hữu cơ.

Các chất không được phép sử dụng trong chăn nuôi hữu cơ

– Sử dụng thuốc động vật, bao gồm cả hormone, để thúc đẩy tăng trưởng

– Urê hoặc phân chuồng bổ sung vào thức ăn hoặc trong công thức thức ăn chăn nuôi.

– Các sản phẩm phụ của động vật có vú hoặc gia cầm được cho ăn trực tiếp như mỡ động vật và các sản phẩm chế biến sẵn (không bao gồm bột cá).

– Cung cấp các chất bổ sung hoặc phụ gia thức ăn chăn nuôi với số lượng vượt quá nhu cầu của vật nuôi về dinh dưỡng và sức khỏe.

Yêu cầu về đồng cỏ chăn nuôi tiêu chuẩn hữu cơ USDA

Động vật nhai lại từ 6 tháng tuổi trở lên được yêu cầu tiếp cận đồng cỏ hàng ngày trong mùa chăn thả. Trong mùa chăn thả, người chăn nuôi không được cung cấp trung bình hơn 70% nhu cầu chất khô của vật nuôi từ thức ăn dự trữ và thức ăn tinh. Tức là động vật nhai lại phải được cung cấp trung bình không ít hơn 30% lượng chất khô của chúng từ quá trình chăn thả. Nhà sản xuất sẽ tính toán điều này trong đơn đăng ký chứng nhận hàng năm của họ dựa trên số khẩu phần thức ăn của họ. Những con số này sẽ được xác minh vào hàng năm.

Đồng cỏ phải được quản lý như một loại cây trồng theo cách đảm bảo đồng cỏ có đủ chất lượng và số lượng để chăn thả trong suốt mùa vụ. Người sản xuất sẽ hoàn thành kế hoạch đồng cỏ như một phần của đơn đăng ký chứng nhận hàng năm của họ.

Kế hoạch này sẽ bao gồm thông tin chi tiết về thiết kế và quản lý hệ thống chăn thả, chẳng hạn như tỷ lệ thả giống, thời gian cư trú của bãi cỏ, chiều cao cỏ trước và sau khi chăn thả, và thời gian mọc lại / nghỉ ngơi trước khi chăn thả lại một khu vực nhất định. Người sản xuất phải bao gồm cách quản lý đồng cỏ để giảm thiểu sự lây lan của bệnh tật và ký sinh trùng, đồng thời ngăn chặn xói mòn hoặc các vấn đề về chất lượng nước.

Xói mòn đất và chất lượng nước

Một trang trại bị xói mòn hoặc các vấn đề bảo tồn khác phải chứng minh một chương trình tạm dừng và / hoặc sửa chữa thiệt hại để duy trì chứng nhận hữu cơ của họ. Người sản xuất có vấn đề về xói mòn trong trang trại phải đệ trình một kế hoạch bằng văn bản cùng với một mốc thời gian để tuân thủ.

Điều kiện sống của vật nuôi

Người sản xuất hoạt động chăn nuôi hữu cơ phải thiết lập và duy trì các điều kiện sống của vật nuôi phù hợp với sức khoẻ và hành vi tự nhiên của động vật bao gồm

Điều kiện thông thường

 • Động vật sống trong đàn phải được tự do kết hợp trong ánh sáng và không khí với đủ không gian và thời gian để biểu hiện các hành vi bình thường.
 • Động vật nhai lại, từ 6 tháng tuổi trở lên phải được tiếp cận hàng ngày với thức ăn thô xanh trong suốt mùa chăn thả.
 • Nhà ở có lối đi ra ngoài trời hàng ngày, có bóng râm, nơi trú ẩn, khu vực tập thể dục, không khí trong lành và ánh nắng trực tiếp. Ví dụ, chuồng đẻ phải tạo chỗ cho nái đứng, nằm, đi lại và xoay trở dễ dàng.
 • Chất độn chuồng sạch sẽ, khô ráo thích hợp. Nếu chất độn chuồng thường được tiêu thụ bởi các loài động vật, nó phải tuân thủ các yêu cầu về thức ăn chăn nuôi và được chứng nhận hữu cơ. Yêu cầu này đối với chất độn chuồng hữu cơ (cỏ khô, rơm rạ, hoặc các chất cây trồng khác) là đối với động vật nhai lại và không nhai lại.
 • Nơi trú ẩn được thiết kế để cho phép duy trì tự nhiên, hoạt động thoải mái và cơ hội để tập thể dục đồng thời cho phép thông gió và lưu thông không khí tốt.
 • Không được nhốt hoặc buộc động vật theo cách khiến chúng không thể nằm xuống, đứng lên, duỗi hoàn toàn các chi và di chuyển tự do.

Điều kiện đặc biệt

Người sản xuất chăn nuôi hữu cơ có thể nhốt tạm thời động vật vì thời tiết khắc nghiệt; giai đoạn sản xuất của động vật (ngoại trừ giai đoạn tiết sữa); các điều kiện mà sức khỏe và sự an toàn của động vật có thể bị đe dọa; rủi ro đối với chất lượng đất hoặc nước; các thủ tục chăm sóc sức khỏe phòng ngừa hoặc điều trị bệnh tật hoặc thương tích; phân loại động vật vận chuyển và động vật mua bán, chăn nuôi; Động vật nhai lại cũng có thể bị nhốt ba tuần trước khi sinh và một tuần sau khi sinh.

Bò sữa sơ sinh có thể được nhốt cho đến 6 tháng tuổi. Trong trường hợp động vật mang sợi, trong thời gian ngắn để cắt. Động vật cũng có thể bị nhốt trong thời gian vắt sữa, với điều kiện là việc vắt sữa được lên lịch theo cách đảm bảo đủ thời gian chăn thả để cung cấp cho động vật trung bình ít nhất 30% DMI từ đồng cỏ.

Chăm sóc sức khỏe

Động vật phải được giữ trong một môi trường lành mạnh, ít căng thẳng và đề cao việc phòng bệnh. Chỉ những liệu pháp chăm sóc sức khỏe đã được phê duyệt mới được phép sử dụng trên vật nuôi hữu cơ.

Tất cả các nhà chăn nuôi phải ghi lại tất cả các chất sức khỏe được sử dụng cho bất kỳ con vật nào và tiền sử sức khỏe đàn 12 tháng phải được nộp cùng với đơn xin chứng nhận của bạn. Hồ sơ sức khỏe phải bao gồm ngày tháng, số ID động vật, vấn đề sức khỏe, việc điều trị được thực hiện và theo dõi nếu có.

Sử dụng thuốc kháng sinh

Cấm bán, dán nhãn hữu cơ cho bất kỳ động vật hoặc sản phẩm động vật nào đã được xử lý bằng kháng sinh. Trong trường hợp khẩn cấp, người chăn nuôi nên sử dụng thuốc kháng sinh nếu cần thiết để cứu sống vật nuôi hoặc để ngăn chặn sự đau đớn. Sử dụng thuốc kháng sinh nên dựa trên khuyến cáo của bác sĩ thú y. Cấm sử dụng thuốc kháng sinh từ động vật để duy trì trạng thái hữu cơ của chúng. Nếu cơ sở sản xuất sử dụng thuốc kháng sinh thì phải thực hiện những việc sau:

 • Ghi sự kiện vào hồ sơ sức khỏe của con vật.
 • Gắn thẻ con vật một cách thích hợp để dễ dàng được xác định là đàn vật nuôi phi hữu cơ
 • Nếu động vật được bán, biên lai phải ghi lại việc bán cho thị trường phi hữu cơ

Đối với con của động vật được xử lý để đủ điều kiện là hữu cơ, việc xử lý không được thực hiện trong một phần ba cuối cùng của thai kỳ. Ngoài ra, con cái không thể bú mẹ của một con vật đã được điều trị.

Nếu đàn giống được bán ra khỏi trang trại, nó phải được bán cho thị trường phi hữu cơ và phải giữ lại biên lai để xác minh điều này.

Kiểm soát ký sinh trùng

Các nhà chăn nuôi được khuyến khích giảm thiểu sự xâm nhập của ký sinh trùng bằng cách kiểm dịch và kiểm tra phân đối với tất cả các đàn nhập vào, quản lý đồng cỏ tốt, duy trì cơ sở vật chất sạch sẽ và tiêu hủy động vật bị nhiễm bệnh nặng.

Người sản xuất bắt buộc phải có kế hoạch quản lý ký sinh trùng để ngăn ngừa sự xâm nhập. Ngoài ra, các phương pháp kiểm soát sinh học và kiểm soát không tổng hợp như bột đá và các phương pháp điều trị bằng thảo dược được cho phép.

Thuốc diệt ký sinh trùng tổng hợp không được sử dụng cho động vật được dùng làm thịt hữu cơ. Nếu động vật phải được điều trị khẩn cấp, theo khuyến cáo của bác sĩ thú y, động vật được điều trị chỉ được bán hoặc dán nhãn là thịt phi hữu cơ và việc bán đó phải được lập thành tài liệu.

Giết mổ

Tất cả động vật được bán dưới dạng thịt hữu cơ phải được giết mổ tại cơ sở được chứng nhận giết mổ / chế biến hữu cơ loài vật.

Tại sao nên chọn G-GLOBAL tư vấn/cấp chứng nhận USDA

✔️G-GLOBAL với các chuyên gia hiểu biết về tiêu chuẩn hữu cơ Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nhằm đạt được các yêu cầu của tiêu chuẩn này trước khi tiến hành đánh giá đầy đủ.

✔️Việc chuẩn bị đầy đủ trước khi chứng nhận sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được tối đa chi phí và thời gian để có được chứng chỉ USDA.

✔️G-GLOBAL có đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, làm việc trên toàn quốc.

✔️Nhân viên G-GLOBAL sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc 24/7

✔️G-GLOBAL đảm bảo cung cấp dịch vụ với chất lượng nhất quán cho khách hàng trên mọi miền tổ quốc.

Hãy liên hệ với chúng tôi!

Vui lòng liên hệ với G-GLOBAL để nhận được Chứng nhận hữu cơ USDA nhanh nhất:

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại: 0985.422.225

Email: gglobal@gmail.com

G-Global

Writer & Blogger

GGLOBAL

GGLOBAL cam kêt đem lại dịch vụ uy tín và chất lượng nhất cho khách hàng,

Dịch vụ

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

Với văn phòng hoạt động nằm trên cả 3 miền tổ quốc, GGLOBAL cam kết đem lại dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện nhất dành cho khách hàng

 

© 2023 – GGlobal.vn

Thông tin liên hệ