ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN USDA SẢN XUẤT CÂY TRỒNG HỮU CƠ

Để đạt được chứng nhận hữu cơ USDA doanh nghiệp cần chuẩn bị kế hoạch hệ thống hữu cơ (OSP) và đảm bảo áp dụng trồng trọt phù hợp với tiêu chuẩn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách áp dụng để sản xuất cây trồng hữu cơ USDA.

Viết kế hoạch hệ thống hữu cơ (OSP)

Theo quy định hữu cơ của USDA, mỗi trang trại hữu cơ được chứng nhận phải có Kế hoạch Hệ thống Hữu cơ (OSP). OSP là một bản phác thảo chi tiết giải thích cách bạn dự định vận hành trang trại của mình để đáp ứng các yêu cầu của quy định.

Thực hiện viết kế hoạch OSP là yếu tố không thể thiếu khi sản xuất cây trồng hữu cơ USDA
Thực hiện viết kế hoạch OSP là yếu tố không thể thiếu khi sản xuất cây trồng hữu cơ USDA

Nội dung OSP để sản xuất cây trồng hữu cơ USDA

OSP phải bao gồm những điều sau đây:

 • Mô tả các thực hành trang trại, bao gồm tần suất thực hiện
 • Danh sách từng chất được sử dụng làm đầu vào sản xuất
 • Mô tả các thực hành giám sát, bao gồm tần suất thực hiện, để xác minh rằng kế hoạch được thực hiện một cách hiệu quả
 • Mô tả hệ thống lưu trữ hồ sơ được triển khai để tuân thủ các yêu cầu được thiết lập
 • Mô tả các thực hành quản lý và các rào cản vật lý được thiết lập để ngăn ngừa sự lẫn lộn của các sản phẩm hữu cơ và thông thường và để ngăn ngừa sự nhiễm bẩn của các sản phẩm hữu cơ với các chất bị cấm

Bất kỳ thông tin bổ sung nào mà đại lý chứng nhận cho là cần thiết để đánh giá việc tuân thủ các quy định. Phát triển và sau đó duy trì OSP là một phần thiết yếu của quá trình chứng nhận. OSP phải được viết bởi nhà sản xuất và được tổ chức chứng nhận phê duyệt.

OSP cung cấp mô tả về trang trại của bạn cho một người chưa bao giờ nhìn thấy nó. Nó phải đủ chi tiết để người sửa lỗi có thể có được bức tranh rõ ràng về cây trồng, thu hoạch, bán hàng, lưu trữ hồ sơ, các phương pháp làm đất, quản lý dịch hại và bất kỳ phương pháp nào khác liên quan đến sản xuất hữu cơ trong trang trại của bạn. Kế hoạch phải cho phép người chứng nhận đánh giá xem bạn có thể đáp ứng các yêu cầu để được chứng nhận hữu cơ hay không.

Phạm vi OSP

OSP bao gồm nhiều khía cạnh của trang trại hữu cơ của bạn:

 • Cây trồng được trồng
 • Diện tích trang trại – hữu cơ
 • Nguồn hạt giống hoặc thực vật
 • Duy trì độ phì nhiêu của đất
 • Ngăn ngừa dịch hại bùng phát
 • Kiểm soát cỏ dại
 • Quản lý bệnh
 • Bán hàng và marketing

Các điều kiện trồng trọt và thực hành sản xuất cây trồng hữu cơ USDA

5 điều kiện sản xuất cây trồng hữu cơ USDA
5 điều kiện sản xuất cây trồng hữu cơ USDA

Đất đai

Các cánh đồng thu hoạch cây trồng hữu cơ phải có ranh giới và vùng đệm rõ ràng, xác định. Không có vật liệu bị cấm nào có thể được áp dụng cho đất trong thời gian 36 tháng trước khi thu hoạch cây trồng hữu cơ. Các vật liệu bị cấm bao gồm phân bón tổng hợp và hạt giống được xử lý bằng thuốc diệt nấm, cũng như hầu hết các chất diệt cỏ tổng hợp (hóa học), thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm. Đối với Vùng đệm

Cây trồng hữu cơ phải được bảo vệ khỏi bị ô nhiễm bởi các chất bị cấm, chẳng hạn như thuốc trừ sâu và phân bón, được sử dụng trên các vùng đất liền kề.

Các chiến lược có thể bao gồm một hoặc nhiều điều sau đây:

 • Sự cô lập: Các cánh đồng nằm ở khoảng cách đáng kể so với sản xuất thông thường hoặc rải rác ven đường được coi là được bảo vệ thích hợp.
 • Các rào cản: Cây cao và cây cối đóng vai trò như rào cản đối với các chất gây ô nhiễm trong không khí.
 • Các vùng đệm: Các vùng đệm được sử dụng để tách các loại cây trồng liền kề được quản lý theo cách thông thường. Cây trồng thu hoạch từ vùng đệm phải được bán như thông thường.
 • Chuyển hướng thoát nước: Nước chảy tràn từ các cánh đồng thông thường có thể làm ô nhiễm cây trồng hữu cơ. Nếu khả năng ô nhiễm tồn tại, cần có rãnh thoát nước.
 • Bảng chỉ dẫn Trang trại hữu cơ: “Không được phun thuốc” được đặt tại ranh giới thực địa.

Phân bón đất

Nhà sản xuất phải “duy trì hoặc cải thiện điều kiện vật lý, hóa học và sinh học của đất và giảm thiểu xói mòn.”

Đất lành mạnh là cơ sở cho nông nghiệp hữu cơ. Đất lành mạnh có thể cung cấp nhiều cây trồng khỏe mạnh, từ đó cung cấp thức ăn và thức ăn lành mạnh. Khi được trồng trên đất tốt, cây trồng có khả năng kháng bệnh tốt hơn, chịu hạn tốt hơn và chịu được côn trùng.

Quy tắc 90–120 ngày: Việc bón phân cho cây trồng hữu cơ bị hạn chế bởi cái được gọi là quy tắc 90–120 ngày, Bạn không được bón phân gia súc thô, chưa ủ cho cây lương thực trừ khi:

 • Đưa vào đất tối thiểu 120 ngày trước khi thu hoạch khi phần cây ăn được tiếp xúc với đất; hoặc
 • Được đưa vào đất tối thiểu 90 ngày trước khi thu hoạch tất cả các loại cây lương thực khác.

Hãy lưu ý rằng các hạn chế 90 và 120 ngày chỉ áp dụng cho cây lương thực; chúng không áp dụng cho cây trồng lấy sợi, cây che phủ hoặc cây trồng được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Hạt giống

Phải sử dụng hạt giống hữu cơ (là các hạt giống không được xử lý bằng các chất bị cấm và không biến đổi gen bị cấm)

 

Thực hiện luân canh cây trồng

Nông dân được yêu cầu thực hiện luân canh cây trồng để duy trì hoặc xây dựng chất hữu cơ trong đất, hoạt động để kiểm soát sâu bệnh, quản lý và bảo tồn chất dinh dưỡng, và bảo vệ chống xói mòn.

Các nhà sản xuất cây lâu năm có thể sử dụng các phương pháp khác, chẳng hạn như cây che phủ, để duy trì sức khỏe của đất.

 

Thực hiện quản lý dịch hại cây trồng, cỏ dại và dịch bệnh

Phần này của các quy định hữu cơ của USDA yêu cầu các nhà sản xuất sử dụng phương pháp tiếp cận ba cấp trong việc quyết định cách đối phó với các vấn đề sâu bệnh, cỏ dại và dịch bệnh.

Cấp A

Là ngăn ngừa vấn đề: Tuyến phòng thủ đầu tiên trong việc quản lý cỏ dại, côn trùng và dịch hại là cách tiếp cận dựa trên hệ thống. Nó dựa trên thực tế là một hệ thống hữu cơ được thiết kế tốt và lành mạnh tự nhiên sẽ có ít vấn đề về sâu bệnh hơn. Hệ thống được thiết kế để ngăn ngừa dịch hại và dịch bệnh bùng phát

Cấp B

Lên quan đến việc sử dụng các phương pháp cơ học hoặc vật lý: Tuyến phòng thủ thứ hai được sử dụng nếu các biện pháp thực hành ở mức A không đủ để kiểm soát vấn đề cỏ dại, côn trùng hoặc dịch bệnh. Mức độ B thường bao gồm các hoạt động cơ học và vật lý truyền thống trong sinh vật hữu cơ, cũng như việc sử dụng các vật liệu tự nhiên

Cấp C

Là ứng dụng của các vật liệu được phép: Tuyến phòng thủ thứ ba được sử dụng nếu mức độ kiểm soát dịch hại cần thiết không đạt được sau khi áp dụng các phương án kiểm soát A và B. Thực hành cấp độ C bao gồm việc sử dụng các nguyên liệu đầu vào như sinh học và thực vật để kiểm soát dịch hại. Nếu bạn dự đoán sự cần thiết của các biện pháp kiểm soát cấp độ C, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ ra điều này trong Kế hoạch hệ thống hữu cơ của mình. Hãy cụ thể về các tài liệu kiểm soát mà bạn có thể đang sử dụng và phác thảo các chỉ số hoặc ngưỡng mà bạn theo dõi sẽ kích hoạt việc sử dụng các tài liệu đó.

Tại sao nên chọn G-GLOBAL tư vấn/cấp chứng nhận USDA

✔️G-GLOBAL với các chuyên gia hiểu biết về tiêu chuẩn hữu cơ Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nhằm đạt được các yêu cầu của tiêu chuẩn này trước khi tiến hành đánh giá đầy đủ.

✔️Việc chuẩn bị đầy đủ trước khi chứng nhận sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được tối đa chi phí và thời gian để có được chứng chỉ USDA.

✔️G-GLOBAL có đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, làm việc trên toàn quốc.

✔️Nhân viên G-GLOBAL sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc 24/7

✔️G-GLOBAL đảm bảo cung cấp dịch vụ với chất lượng nhất quán cho khách hàng trên mọi miền tổ quốc.

Hãy liên hệ với chúng tôi!

Vui lòng liên hệ với G-GLOBAL để nhận được Chứng nhận hữu cơ USDA nhanh nhất:

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại: 0985.422.225

Email: gglobal@gmail.com

 

G-Global

Writer & Blogger

GGLOBAL

GGLOBAL cam kêt đem lại dịch vụ uy tín và chất lượng nhất cho khách hàng,

Dịch vụ

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

Với văn phòng hoạt động nằm trên cả 3 miền tổ quốc, GGLOBAL cam kết đem lại dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện nhất dành cho khách hàng

 

© 2023 – GGlobal.vn

Thông tin liên hệ