Á DỤNG CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN BRC

Năm 1998, để đáp ứng nhu cầu của ngành thực phẩm, Hiệp hội Bán lẻ Anh Quốc (BRC) đã phát triển và giới thiệu Tiêu chuẩn Kỹ thuật Thực phẩm BRC được sử dụng để đánh giá các nhà sản xuất các sản phẩm thực phẩm có thương hiệu riêng. Tiêu chuẩn đã trở thành thước đo cho việc thực hành tốt nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm. Các yêu cầu của tiêu chuẩn BRC phần lớn là việc áp dụng HACCP – một hệ thống quản lý chất lượng được lập thành văn bản và kiểm soát các tiêu chuẩn, quy trình và nhân sự môi trường của nhà máy.

Mục đích các yêu cầu của tiêu chuẩn BRC

BRC cung cấp một khuôn khổ để quản lý sản phẩm an toàn, tính toàn vẹn, tính hợp pháp, chất lượng và các biện pháp kiểm soát hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm, thành phần thực phẩm, sản xuất, chế biến và đóng gói.

Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1998, BRC về An toàn Thực phẩm hiện là ấn bản thứ tám đã được phát triển với đầu vào từ nhiều nhà nghiên cứu kỹ thuật hàng đầu trên toàn cầu, Tiêu chuẩn này nổi tiếng và được thiết lập trên toàn cầu và có một bộ BRC khác.

Tiêu chuẩn tập trung vào những mục tiêu sau:

  • Khuyến khích phát triển văn hóa an toàn sản phẩm;
  • Mở rộng các yêu cầu về giám sát môi trường để phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của kỹ thuật này;
  • Khuyến khích các địa điểm sản xuất, nông trường phát triển hơn nữa các hệ thống an ninh vật lý, nhân sự và hoạt động cũng như phòng vệ thực phẩm – là việc việc bảo vệ các sản phẩm thực phẩm khỏi bị ô nhiễm hoặc tạp nhiễm có chủ đích bởi các tác nhân sinh học, hóa học, vật lý hoặc phóng xạ được đưa vào nhằm mục đích gây hại;
  • Làm rõ các yêu cầu đối với các vùng rủi ro sản xuất có rủi ro cao, yêu cầu chăm sóc cao
  • Cung cấp yêu cầu rõ ràng hơn cho các nông trường sản xuất thức ăn cho vật nuôi;

Chính vì vậy có những yêu cầu mà một đơn vị cung cấp thực phẩm cần lưu tâm khi muốn áp dụng và đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn BRC An toàn thực phẩm sau:

Các yêu cầu của tiêu chuẩn BRC

Chính vì vậy có những yêu cầu mà một đơn vị cung cấp thực phẩm cần lưu tâm khi muốn áp dụng và đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn BRC An toàn thực phẩm sau:

Cam kết của ban lãnh đạo

Một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả đòi hỏi sự cam kết của ban lãnh đạo cấp cao từ khi thành lập, đến khi thực hiện và hơn thế nữa để tối ưu hóa việc cải tiến liên tục, tất cả những điều này đều được củng cố bởi văn hóa an toàn thực phẩm phải được lãnh đạo dẫn đầu.

Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

Cần đảm bảo các chính sách và quy trình của công ty bạn tạo được cơ sở cho việc kiểm soát sản phẩm và quy trình cần thiết để sản xuất sản phẩm an toàn – đáp ứng mong đợi của khách hàng và đảm bảo nhân viên được đào tạo để tiếp tục sản xuất nhất quán.

Các yếu tố này bao gồm, nhưng không giới hạn, đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm, sự chấp thuận của nhà cung cấp, khả năng truy xuất nguồn gốc và việc quản lý các sự cố, gian lận thực phẩm(là việc cố ý pha trộn, pha loãng, thay thế, ghi nhãn sai, thương mại song song, ăn cắp hoặc làm giả nguyên liệu thực phẩm hoặc sản phẩm để thu lợi ích về tài chính), phòng vệ thực phẩm ( Phòng vệ thực phẩm là việc bảo vệ các sản phẩm thực phẩm khỏi bị ô nhiễm hoặc tạp nhiễm có chủ đích bởi các tác nhân sinh học, hóa học, vật lý hoặc phóng xạ được đưa vào nhằm mục đích gây hại. Nó giải quyết các mối quan tâm bổ sung bao gồm an ninh vật lý, nhân sự và hoạt động) và thu hồi sản phẩm

Tiêu chuẩn nông trường

Các kỳ vọng đối với tòa nhà / xây dựng, môi trường sản xuất, cách bố trí và bảo trì chúng phải phù hợp để đảm bảo các điều kiện vệ sinh trong toàn bộ khu vực sản xuất và xử lý thực phẩm. Những điều này cần được hỗ trợ bởi các chương trình tiên quyết như làm sạch, kiểm soát dịch hại, quản lý chất thải và kiểm soát dị vật.

Kiểm soát sản phẩm trong yêu cầu của tiêu chuẩn BRC

Các quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm đảm bảo rằng việc quản lý chất gây dị ứng thích hợp , bảo vệ nguồn gốc sản phẩm và thành phần, bao bì sản phẩm thích hợp và kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm hiệu quả / kết luận.

Kiểm soát quy trình

Việc thiết lập và duy trì các biện pháp kiểm soát quá trình an toàn, kiểm soát trọng lượng / khối lượng và hiệu chuẩn thiết bị, và đảm bảo kế hoạch HACCP được lập thành văn bản được đưa vào thực hiện.

Khu vực rủi ro sản xuất có rủi ro cao, yêu cầu chú ý cao

Phần này của Tiêu chuẩn đề cập đến các sản phẩm có nguy cơ nhiễm mầm bệnh. Cần có các biện pháp kiểm soát bổ sung đối với các sản phẩm này để đảm bảo an toàn.

Cam kết nhân sự

Các tổ chức được yêu cầu đảm bảo rằng tất cả nhân viên thực hiện công việc ảnh hưởng đến an toàn, hợp pháp và chất lượng của sản phẩm đều có đủ năng lực để thực hiện hoạt động của họ, thông qua đào tạo, tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và quần áo bảo hộ được cấp tại địa điểm phù hợp.

Các loại tiêu chuẩn toàn cầu BRC

Các Tiêu chuẩn Toàn cầu của Hiệp hội bán lẻ Anh Quốc bao gồm về An toàn Thực phẩm, Vật liệu Đóng gói và Bao bì, Bảo quản và Phân phối, Sản phẩm Tiêu dùng, Đại lý và Môi giới, Bán lẻ, Không chứa Gluten, Giao dịch dựa trên thực vật và đạo đức đặt ra tiêu chuẩn cho thực hành sản xuất tốt và giúp cung cấp sự đảm bảo cho khách hàng rằng sản phẩm an toàn, hợp pháp và chất lượng cao. Trong đó, ngoài Tiêu chuẩn BRC cho An toàn thực phẩm, còn có các tiêu chuẩn BRC cho những đơn vị thực phẩm thường được yêu cầu và áp dụng như sau

BRC cho vật liệu đóng gói

Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu đối với việc sản xuất các vật liệu đóng gói được sử dụng trong sản xuất và đóng gói thực phẩm, các sản phẩm tiêu dùng nhạy cảm với vệ sinh (bao gồm cả mỹ phẩm), nguyên liệu thô và các sản phẩm tiêu dùng khác. Phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro (Hazard Analysis and Risk Assessment -HARA) được hỗ trợ bởi các yếu tố của hệ thống quản lý và các yêu cầu đối với tiêu chuẩn địa điểm sản xuất

BRC cho việc lưu trữ và phân phối

Tiêu chuẩn đã được phát triển bao gồm tất cả các hoạt động có thể ảnh hưởng đến sự an toàn, chất lượng và tính hợp pháp của các sản phẩm được lưu trữ và phân phối cũng như các dịch vụ được ký hợp đồng bổ sung do các công ty lưu trữ và phân phối cung cấp, các yêu cầu về tiêu chuẩn địa điểm và giao thông.

Chương trình chứng nhận không chứa gluten (Gluten Free Certification Program – GFCP)

Tiêu chuẩn Toàn cầu GFCP chỉ áp dụng để kiểm soát gluten trong sản xuất, chế biến và đóng gói các sản phẩm không chứa gluten. Chúng bao gồm: thực phẩm chế biến, cả thương hiệu riêng và thương hiệu khách hàng: nguyên liệu để các công ty dịch vụ thực phẩm, công ty cung cấp suất ăn và nhà sản xuất thực phẩm sử dụng; thức ăn cho vật nuôi; mỹ phẩm; các sản phẩm sức khỏe tự nhiên; thuốc.

Lợi ích của hệ thống quản lý không chứa gluten 

Kết quả lâu dài của Tiêu chuẩn Toàn cầu GFCP là thúc đẩy phương pháp tiếp cận hệ thống nhằm ngăn chặn các lỗi có thể gây hại cho công chúng. Được áp dụng đúng cách, hệ thống quản lý không chứa gluten (GFMS) sẽ cung cấp mức độ bảo vệ rất mạnh khỏi sự cố và nếu sự cố xảy ra, nó sẽ cho phép xác định và quản lý nhanh chóng các rủi ro và sai lệch. Việc tăng cường cung cấp các sản phẩm không chứa gluten phù hợp với các yêu cầu quy định sẽ cho phép mở rộng thị trường và đồng thời giảm gánh nặng cho việc thực thi của chính phủ. Người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi bằng cách gia tăng niềm tin vào việc mua hàng của họ, sự sẵn có rộng rãi hơn và nhiều lựa chọn hơn.

Tại sao lại lựa chọn G-GLOBAL tư vấn/cấp chứng nhận tiêu chuẩn BRC

G-Global là đơn vị tự hào là đơn vị được nhiều đơn vị xuất nhập khẩu ở Việt Nam tin tưởng và sử dụng dịch vụ, tiêu biểu như Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu November, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Crystar Việt Nam,…nhờ vào những lợi ích mà G-Global có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn:

✔️ Các báo cáo đánh giá chi tiết và có chất lượng cao
✔️ Các chuyên gia đánh giá có cách tiếp cận nhất quán với kiến ​​thức kỹ thuật chuyên sâu
✔️ Kinh nghiệm đánh giá làm tăng giá trị cho doanh nghiệp của bạn
✔️ Sự tham gia và phản ứng của khách hàng trong suốt quá trình đánh giá
✔️ Cấp Giấy chứng nhận kịp thời

Vui lòng liên hệ với G-GLOBAL để nhận được Chứng nhận BRC nhanh nhất:

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại: 0985.422.225

Email: gglobal@gmail.com.

Chúc quý doanh nghiệp thành công, thịnh vượng!

G-Global

Writer & Blogger

GGLOBAL

GGLOBAL cam kêt đem lại dịch vụ uy tín và chất lượng nhất cho khách hàng,

Dịch vụ

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

Với văn phòng hoạt động nằm trên cả 3 miền tổ quốc, GGLOBAL cam kết đem lại dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện nhất dành cho khách hàng

 

© 2023 – GGlobal.vn

Thông tin liên hệ