Tiêu chuẩn ISO 27001 quốc tế là gì? Các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn

Các công ty thuộc mọi quy mô đều nhận thấy tầm quan trọng của an ninh mạng , nhưng chỉ thiết lập một nhóm bảo mật Công nghệ thông tin trong tổ chức là không đủ để đảm bảo tính an toàn của dữ liệu .Chính vì vậy hệ thống quản lý an toàn thông tin được ra đời như là một công cụ quan trọng, đặc biệt là đối với các tập đoàn trải rộng trên nhiều địa điểm hoặc quốc gia, vì nó bao gồm tất cả các quy trình đầu cuối liên quan đến bảo mật.

ISO 27001 mô tả cách để xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin một cách cơ bản – tổ chức có thể sử dụng Hệ thống quản lý an toàn thông tin như một phương pháp tiếp cận có hệ thống để quản lý và bảo mật thông tin. Hệ thống quản lý an toàn thông tin đưa ra các chính sách, thủ tục và nhiều biện pháp kiểm soát khác đặt ra các quy tắc bảo mật thông tin trong một tổ chức

ISO 27001 là gì?

Để hiểu được tiêu chuẩn ISO 27001 là gì, chúng ta cần đi từ khái niệm cũng như các nội dung chính liên quan tới tiêu chuẩn 27001.

Khái niệm ISO 27001

ISO 27001 – Hệ thống quản lý an toàn thông tin (Security Information Management System) là một tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các chính sách và quy trình được sử dụng trong các công ty ở mọi quy mô, mọi ngành công nghiệp nhằm bảo vệ thông tin của tổ chức một cách có hệ thống và chi phí hợp lý nhờ vào việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin.

Hệ thống quản lý an toàn thông tin là bộ các quy tắc mỗi công ty cần thiết lập để:

 • Xác định các mong đợi của các bên liên quan về an toàn thông tin tại công ty
 • Xác định các rủi ro tồn tại cho nguồn dữ liệu
 • Xác định các biện pháp kiểm soát và ưng phó rủi ro liên quan đến nguồn thông tin
 • Thiết lập các mục tiêu rõ ràng để đạt được an toàn thông tin trong tổ chức

Mục tiêu an toàn của ISMS

 • Cung cấp các tiêu chuẩn cho các tổ chức quản lý thông tin và dữ liệu
 • Quản lý rủi ro là điều quan trọng nhất của ISO 27001, đảm bảo công ty hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của họ nằm ở đâu.
 • Mục tiêu cơ bản của ISO 27001 để bảo vệ 3 khía cạnh của thông tin
 • Tính bảo mật: Chỉ những cá nhân có thẩm quyền mới có quyền truy cập thông tin
 • Tính đồng nhất: Chỉ những cá nhân có thẩm quyền mới có thể thay đổi thông tin
 • Tính sẵn sàng: Thông tin có thể truy cập bất cứ khi nào cá nhân có thẩm quyền cần

Vai trò của ISO 27001 đối với doanh nghiệp

 • ISO 27001 không chỉ cung cấp cho doanh nghiệp các quy trình cần thiết để bảo vệ nguồn thông tin giá trị của bạn mà doanh nghiệp có thể đạt được chứng chỉ ISO 27001 để chứng minh với khách hàng và các đối tác về sự an toàn thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp
 • ISO 27001 là một tiêu chuẩn quốc tế vì vậy chứng chỉ được công nhận quốc tế trên toàn cầu giúp tăng cơ hội kinh doanh cho các tổ chức
 • ISO 27001 hướng dẫn các tổ chức cải tiến biện pháp hoặc chính sách an toàn thông tin.

Trong một số ngành công nghiệp mà cần xử lý phân loại các dữ liệu nhạy cảm gồm lĩnh vực y tế và tài chính, chứng chỉ ISO 27001 là một yêu cầu từ nhà cung cấp và các đơn vị thứ ba khác. Chứng nhận cũng hỗ trợ chứng minh khách hàng, chính quyền và các cơ quan quản lý rằng tổ chức của bạn an toàn và đáng tin. Điều này giúp nâng cao danh tiếng trong thị trường và giúp bạn tránh bị thiệt hại về tài chính hoặc bị phạt do vi phạm dữ liệu hoặc sự cố bảo mật.

Nội dung tiêu chuẩn ISO 27001

Tiêu chuẩn ISO 27001 được xây dựng để tạo ra một mô hình thiết lập, thực hiện, hoạt động, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin

Quy trình lập kế hoạch ISO 27001

ISO 27001 sử dụng phương pháp tiếp cận từ trên xuống, dựa trên rủi ro và trung lập với công nghệ. Đặc điểm kỹ thuật xác định một quy trình lập kế hoạch gồm 6 phần:

 1. Xác định chính sách bảo mật.
 2. Xác định phạm vi của ISMS.
 3. Tiến hành đánh giá rủi ro.
 4. Quản lý rủi ro đã xác định.
 5. Lựa chọn các mục tiêu kiểm soát và các biện pháp kiểm soát được thực hiện.
 6. Chuẩn bị một tuyên bố về khả năng áp dụng.

Đặc điểm kỹ thuật bao gồm các chi tiết về tài liệu, trách nhiệm quản lý, đánh giá nội bộ, cải tiến liên tục và hành động khắc phục và phòng ngừa. Tiêu chuẩn yêu cầu sự hợp tác giữa tất cả các bộ phận của tổ chức.

Tiêu chuẩn 27001 không bắt buộc các biện pháp kiểm soát an toàn thông tin cụ thể, nhưng nó cung cấp danh sách kiểm tra các biện pháp kiểm soát cần được xem xét trong quy phạm thực hành kèm theo, ISO / IEC 27002: 2005. Tiêu chuẩn thứ hai này mô tả một tập hợp toàn diện các mục tiêu kiểm soát an toàn thông tin và một tập hợp các biện pháp kiểm soát an ninh thông lệ được chấp nhận chung.

12 phần trong nội dung tiêu chuẩn ISO 27001

 1. Giới thiệu – Mô tả An toàn thông tin là gì và Tại sao một tổ chức cần quản lý rủi ro
 2. Phạm vi – Bao gồm tất cả các yêu cầu cao đối với Hệ thống quản lý an toàn thông tin để áp dụng cho mọi loại hình tổ chức
 3. Tài liệu tham khảo quy chuẩn – Giải thích mối quan hệ giữa ISO 27000 và ISO 27001
 4. Thuật ngữ và Định nghĩa – bao gồm các thuật ngữ phức tạp được sử dụng trong tiêu chuẩn.
 5. Bối cảnh của Tổ chức – giải thích những gì các bên liên quan nên tham gia vào việc tạo và duy trì ISMS.
 6. Lãnh đạo – mô tả cách các nhà lãnh đạo trong tổ chức nên cam kết với các chính sách và thủ tục ISMS.
 7. Lập kế hoạch – bao gồm một phác thảo về cách thức quản lý rủi ro nên được lập kế hoạch trong toàn tổ chức.
 8. Hỗ trợ – mô tả cách nâng cao nhận thức về bảo mật thông tin và phân công trách nhiệm.
 9. Hoạt động – bao gồm cách thức quản lý rủi ro và cách lập hồ sơ để đáp ứng yêu cầu đánh giá
 10. Đánh giá hiệu suất – cung cấp các hướng dẫn về cách giám sát và đo lường hiệu suất của ISMS.
 11. Cải tiến – giải thích cách ISMS nên được cập nhật và cải tiến liên tục, đặc biệt là sau các cuộc đánh giá.
 12. Các Mục tiêu và Kiểm soát Kiểm soát Tham chiếu – cung cấp một phụ lục trình bày chi tiết các yếu tố riêng lẻ của một cuộc đánh giá.

Hồ sơ và quy trình đánh giá tiêu chuẩn ISO 27001

 • Quy trình chứng nhận ISO 27001 cần sự tham gia của nguồn lực nội bộ và bên ngoài
 • Đánh giá nội bộ –  Tổ chức sẽ đánh giá trong nội bộ về các quy trình, hồ sơ thể hiện sự tuân thủ của các quy trình và tìm ra những vấn đề còn tồn đọng
 • Xem xét lãnh đạo – Sau khi đánh giá nội bộ, ban lãnh đạo sẽ chính thức xem xét, đánh giá lại hồ sơ, quy trình trong hệ thống quản lý và đưa ra những quyết định phù hợp
 • Các hành động khắc phục – Các tổ chức cũng cần tìm ra nguyên nhân cho các vấn đề còn tồn đọng trong tổ chức và đưa ra các hành động khắc phục
 • Quy trình đánh giá chứng nhận được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận độc lập thứ 3 như sau:

Đánh giá giai đoạn 1 – Các chuyên gia đánh giá sẽ đánh giá tài liệu cảu doanh nghiệp để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001. Sau giai đoạn này, các chuyên gia sẽ công bố các điểm không phù hợp tại doanh nghiệp nếu có và doanh nghiệp sẽ tiến hành khắc phục

Đánh giá giai đoạn 2 – Đây là giai đoạn đánh giá chính. Đoàn chuyên gia đánh giá sẽ đánh giá không chỉ hồ sơ mà còn đánh giá thực tiến tại nhà máy, phỏng vấn các phòng ban tại doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành khắc phục các điểm không phù hợp, tổ chức đánh giá sẽ xem xét và cấp chứng chỉ ISO 27001:2013 cho doanh nghiệp của bạn

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO 27001

Cùng với chuyên gia ISO tại G-GLOBAL có chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng theo tiêu chuẩn ISO 27001 và đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tình, nhanh chóng. G-GLOBAL đã được ủy quyền từ các tổ chức chứng nhận quốc tế để cấp chứng chỉ ISO được công nhận toàn cầu.

G-GLOBAL đã đánh giá và kết hợp với tổ chức quốc tế chứng nhận cho một số khách hàng tiêu biểu sau:

Tổ chức INSPECT được công nhận bởi tổ chức công nhận IAS của Mỹ  thuộc diễn đàn IAF
Tổ chức INSPECT được công nhận bởi tổ chức công nhận IAS của Mỹ thuộc diễn đàn IAF
Tổ chức IFC Global được tổ chức IAS công nhận
Tổ chức IFC Global được tổ chức IAS công nhận

Tại sao nên lựa chọn cấp chứng nhận ISO 27001 quốc tế tại G-GLOBAL

✔️G-GLOBAL cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh.

✔️G-GLOBAL có đội ngũ chuyên gia đánh giá chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bộ quy trình hệ thống phù hợp theo quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

✔️Nhân viên G-GLOBAL sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng áp dụng tiêu chuẩn vào thực tiễn.

✔️G-GLOBAL đảm bảo cung cấp dịch vụ với chất lượng nhất quán cho khách hàng trên mọi miền tổ quốc.

✔️G-GLOBAL luôn đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ cho khách hàng trong thời gian thỏa thuận.

Vui lòng liên hệ với G-GLOBAL để nhận được Chứng nhận ISO 27001:2013 Quốc tế nhanh nhất:

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại: 0985.422.225

Email: gglobal@gmail.com

G-Global

Writer & Blogger

GGLOBAL

GGLOBAL cam kêt đem lại dịch vụ uy tín và chất lượng nhất cho khách hàng,

Dịch vụ

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

Với văn phòng hoạt động nằm trên cả 3 miền tổ quốc, GGLOBAL cam kết đem lại dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện nhất dành cho khách hàng

 

© 2023 – GGlobal.vn

Thông tin liên hệ