FSSC 22000 Phiên bản 5.1: Những thay đổi quan trọng

FSSC 22000 Phiên bản 5.1

Tổ chức FSSC hiện đã xuất bản phiên bản 5.1 của chương trình chứng nhận FSSC 22000 vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực bắt buộc vào ngày 1 tháng 4 năm 2021. G-GLOBAL Lẽ tổng hợp các bối cảnh và các thay đổi trong yêu cầu của tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5.1 trong bài viết dưới đây:

Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) đã cập nhật các yêu cầu về điểm chuẩn của mình. Điều này có nghĩa là các tiêu chuẩn thực phẩm được GFSI công nhận như IFS, BRCGS và FSSC 22000 phải thực hiện kịp thời các yêu cầu GFSI mới hoặc thay đổi trong tiêu chuẩn của họ. FSSC 22000 hiện đã tuân thủ yêu cầu và xuất bản phiên bản 5.1 vào ngày 3 tháng 11 năm 2020.

Những thay đổi chính của GFSI 2020 bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với chứng nhận đa địa điểm, thiết kế và phát triển sản phẩm và văn hóa an toàn thực phẩm. Do đó, Đề án FSSC đã được cập nhật để đảm bảo tuân thủ những thay đổi này. Tuy nhiên, đối với văn hóa an toàn thực phẩm, không có yêu cầu mới nào của FSSC, vì tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 đã bao gồm các khía cạnh chính của văn hóa an toàn thực phẩm.

Các lý do chính cho phiên bản cập nhật là tuân thủ các yêu cầu điểm chuẩn mới nhất của Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) và các yêu cầu tăng cường đối với hiệu suất của Tổ chức Chứng nhận (CB) như một phần của quá trình cải tiến liên tục.

 

Những thay đổi chính trong tiêu chuẩn FSSC 22000 mới

Việc tìm hiểu FSSC 22000 Phiên bản 5.1 (mới nhất), sẽ giúp doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn được hiệu quả.

Thay đổi cơ bản

Những thay đổi chính mới của FSSC 22000 phiên bản 5.1 bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với:

 1. Chứng nhận nhiều địa điểm.
 2. Thiết kế & phát triển sản phẩm.
 3. Văn hóa an toàn thực phẩm.

Đối với chứng nhận nhiều địa điểm, Điều khoản mới 2.5.15 bao gồm các yêu cầu bổ sung đối với các tổ chức đã chọn chứng nhận đa địa điểm. Những điều này liên quan đến hệ thống và tần suất kiểm toán nội bộ, các nguồn lực cho kiểm toán nội bộ, trình độ của kiểm toán viên nội bộ và việc xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ này. Các tổ chức được chứng nhận FSSC 22000 phiên bản 5 phải tuân thủ những thay đổi này trong lần đánh giá nâng cấp tiếp theo của họ.

Các yêu cầu về văn hóa an toàn thực phẩm GFSI chỉ rõ các yếu tố liên quan đến:

 • Giao tiếp của nhân viên.
 • Đào tạo nhân viên.
 • Đo lường hiệu suất công việc của nhân viên.

Các yêu cầu này đã được đề cập trong tiêu chuẩn ISO 22000: 2018. Tổ chức đã phát hành một tài liệu hướng dẫn để chứng minh làm thế nào những yêu cầu về văn hóa an toàn thực phẩm đang được đáp ứng.

Yêu cầu bổ sung

FSSC đã xuất bản một phiên bản của chương trình, trong đó tất cả các thay đổi so với Phiên bản 5 đều được đánh dấu . Trong khi nhiều thay đổi là nhỏ, một số thay đổi quan trọng được tìm thấy trong Phần 2.5 – Yêu cầu bổ sung của FSSC 22000:

 • Phần 2.5.1 bây giờ cũng bao gồm việc quản lý các vật liệu đãĐối với các loại chuỗi thực phẩm C, D, I, G và K, hiện nay yêu cầu phải có quy trình được lập thành văn bản để mua sắm trong các tình huống khẩn cấp. Họ cũng được yêu cầu duy trì quy trình xem xét các thông số kỹ thuật của sản phẩm, để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của khách hàng, pháp lý và an toàn thực phẩm.
 • 2: Điều khoản bổ sung cho các sản phẩm không có nhãn
 • Đối với tất cả các Danh mục chuỗi thực phẩm, có các yêu cầu mới trong phần 2.5.10, liên quan đến bảo quản và lưu kho
 • Các yêu cầu mới liên quan đến kiểm soát mối nguy và ngăn ngừa ô nhiễm chéo (chỉ dành cho các loại chuỗi thực phẩm C & I)
 • Đối với các loại chuỗi thực phẩm C, D, G, I & K, có một yêu cầu mới là tiến hành kiểm tra định kỳ (ví dụ hàng tháng) tại địa điểm / kiểm tra PRP để xác minh rằng môi trường sản xuất và thiết bị chế biến được duy trì trong điều kiện thích hợp (xem 2.5.12 ).

Các nội dung trong chương trình FSSC 22000 phiên bản 5.1

Phần 1: Tổng quan chương trình: Mô tả bối cảnh, chi tiết chương trình chứng nhận và phạm vi chứng nhận

Phần 2: Các yêu cầu cho tổ chức được đánh giá: Mô tả các yêu cầu của chương trình đánh giá mà các tổ chức chứng nhận được cấp phép sẽ đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức để đạt được và duy trì chứng nhận FSSC 22000

Phần 3: Các yêu cầu đối với chương trình chứng nhận: Mô tả các yêu cầu để thực hiện chương trình chứng nhận được thực hiện bởi Tổ chức chứng nhận được cấp phép

Phần 4: Các yêu cầu dành cho tổ chức chứng nhận: Phần này mô tả các yêu cầu dành cho các tổ chức chứng nhận được cấp phép thực hiện việc đánh giá chứng nhận tại các tổ chức

Phần 5: Các yêu cầu đối với tổ chức công nhận: Mô tả các yêu cầu dành cho các tổ chức được công nhận cung cấp dịch công nhận cho các tổ chức chứng nhận

Phần 6: Các yêu cầu cho tổ chức đào tạo: Mô tả các yêu cầu cho tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo được cấp phép để cung cấp các khóa đào tạo đã được phê duyệt

Quy trình nâng cấp của FSSC 22000 phiên bản 5

Bước 1: Đọc hiểu tài liệu chương trình FSSC 22000 phiên bản 5 mới

Bước 2: Đào tạo và giao tiếp với nhân viên về các yêu cầu mới

Bước 3: Cập nhận các hệ thống tài liệu FSSC 22000 hiện có của doanh nghiệp để phù hợp với tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5

Bước 4: Áp dụng thực hiện FSSC 22000 phiên bản 5 tại doanh nghiệp

Bước 5: Thực hiện đánh giá nội bộ bao gồm Yêu cầu của tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5.1 ( Gồm ISO 22000:2018, Tiêu chuẩn ISO/TS PRP liên quan và chương trình FSSC 22000 phiên bản 5.1)

Bước 6: Đây là bước cuối cùng, bước đánh giá hệ thống bởi bên thứ ba – Tổ chức chứng nhận được cấp phép

Phiên bản mới của tiêu chuẩn FSSC 22000 được xuất bản vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Việc sửa đổi sẽ trở thành bắt buộc vào ngày 1 tháng 4 năm 2021. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, tất cả các địa điểm chứng nhận phải được kiểm tra dựa trên phiên bản 5.1.

Tại sao nên lựa chọn cấp chứng nhận FSSC 22000 tại G-GLOBAL

✔️G-GLOBAL cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh.

✔️G-GLOBAL có đội ngũ chuyên gia đánh giá chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bộ quy trình hệ thống phù hợp theo quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

✔️Nhân viên G-GLOBAL sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng áp dụng tiêu chuẩn vào thực tiễn.

✔️G-GLOBAL đảm bảo cung cấp dịch vụ với chất lượng nhất quán cho khách hàng trên mọi miền tổ quốc.

✔️G-GLOBAL luôn đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ cho khách hàng trong thời gian thỏa thuận.

Vui lòng liên hệ với G-GLOBAL để nhận được Chứng nhận FSSC 22000 Quốc tế nhanh nhất:

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại: 0985.422.225

Email: gglobal@gmail.com

G-GLOBAL luôn sẵn sàng hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp trên toàn cầu cần chuyển giao tiêu chuẩn sang phiên bản mới nhất!

G-Global

Writer & Blogger

GGLOBAL

GGLOBAL cam kêt đem lại dịch vụ uy tín và chất lượng nhất cho khách hàng,

Dịch vụ

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

Với văn phòng hoạt động nằm trên cả 3 miền tổ quốc, GGLOBAL cam kết đem lại dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện nhất dành cho khách hàng

 

© 2023 – GGlobal.vn

Thông tin liên hệ