Tiêu chuẩn ISO 45001 quốc tế là gì? Các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn

ISO 45001 là Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&S) được quốc tế công nhận. Nó được giới thiệu vào tháng 3 năm 2018 để thay thế và mở rộng theo các hướng dẫn trong Tiêu chuẩn OHSAS 18001.

Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp là một công cụ  cho phép tổ chức đã triển khai  hệ thống  quản lý chính xác  và  liên tục giám sát  tất cả các  hoạt động  và  quá trình  liên quan đến chúng có tác động đến các vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, giúp  cải thiện mức độ an toàn theo thời gian.

Đối với các tổ chức quốc tế, Giấy chứng nhận ISO có giá trị nhất khi được các tổ chức chứng nhận được công nhận bởi diễn đàn Công nhận quốc tế IAF. G-GLOBAL là tổ chức được ủy quyền của các tổ chức chứng nhận quốc tế được IAS, JAZ-ANZ, EGAC công nhận, giấy chứng nhận có hiệu lực trên 165 quốc gia và vùng lãnh thổ.

ISO 45001 là gì?

Để hiểu được tiêu chuẩn ISO 45001 là gì, chúng ta cần đi từ khái niệm cũng như các nội dung chính liên quan tới tiêu chuẩn 45001.

Khái niệm ISO 45001

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, bao gồm tất cả các khía cạnh của quản lý rủi ro và tuân thủ pháp luật. Nó liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động, cũng như các vấn đề an toàn sản phẩm cụ thể.

Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu đối với một tổ chức muốn đảm bảo một nơi làm việc an toàn và lành mạnh, và ngăn ngừa các tai nạn liên quan đến công việc và sức khỏe kém. Nó cũng bao gồm các cơ chế cho phép một tổ chức đáp ứng các nghĩa vụ về Sức khỏe & An toàn của mình

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 45001

Đến tháng 9 năm 2021, tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 sẽ được thay thế bằng ISO 45001.

ISO 45001:2018 Được thiết kế để giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, tiêu chuẩn mới có một số thay đổi, bao gồm các yêu cầu về đánh giá và lập kế hoạch quản lý rủi ro chi tiết hơn. Nó cũng tiến xa hơn nhiều so với OHSAS 18001 trong việc giải quyết các rủi ro tại nơi làm việc và nhấn mạnh vai trò của người lao động trong việc xác định các mối nguy tiềm ẩn. Chúng bao gồm các nguy cơ ít rõ ràng hơn như chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại, các nguy cơ tâm lý như kiệt sức…

Ý nghĩa của tiêu chuẩn ISO 45001 đối với doanh nghiệp

Là một chứng nhận dựa trên rủi ro, mục tiêu của ISO 45001 là liên tục thúc đẩy bạn cải thiện sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của công ty bạn. Do đó, việc tìm kiếm những cơ hội cải tiến này có thể mang lại những lợi ích rất thực sự cho doanh nghiệp của bạn:

 • Giảm chi phí vận hành: An toàn hơn cho người lao động và phòng ngừa thương tích nhiều hơn – điều này cuối cùng dẫn đến việc chi tiêu ít tiền hơn cho việc bồi thường và phí pháp lý thấp hơn.
 • Tăng năng suất: Một công nhân khỏe mạnh là một công nhân vui vẻ, và một công nhân hạnh phúc là một công nhân làm việc hiệu quả hơn, nói chung. Một môi trường làm việc an toàn và lực lượng lao động lành mạnh có nghĩa là lợi ích thúc đẩy bạn.
 • Giảm các khoản thanh toán bảo hiểm: Tiết kiệm tiền cho chi phí bảo hiểm của bạn bằng cách chứng minh rằng bạn có chứng nhận cần thiết tại chỗ. Nếu bạn có thể chứng minh rằng lực lượng lao động của bạn được chăm sóc, rủi ro có thể bảo hiểm của bạn sẽ thấp hơn, có nghĩa là chi phí bảo hiểm của bạn sẽ giảm.
 • Cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan: Ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp sẽ giúp củng cố mối quan hệ kinh doanh của bạn, đồng thời nâng cao sự tập trung của bạn vào sức khỏe và an toàn nghề nghiệp nói chung.
 • Cải thiện quản lý rủi ro: Bằng cách có thể xác định các rủi ro tiềm ẩn trước thời hạn và tạo ra một môi trường làm việc an toàn với các biện pháp kiểm soát cần thiết được áp dụng, bạn sẽ có thể giảm thiểu rủi ro và giữ an toàn cho nhân viên của mình mọi lúc.
 • Tuân thủ pháp lý : Luôn cập nhật chứng nhận an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ giúp bạn đáp ứng các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác, đồng thời cho phép bạn hiểu chính xác mức độ ảnh hưởng của các yêu cầu pháp lý và quy định nhất định đến hoạt động kinh doanh của bạn.

 Tuy nhiên, hơn cả những lợi ích này, việc có chứng chỉ ISO 45001 chính xác sẽ giúp xây dựng uy tín thương hiệu của bạn, mang lại cho công ty của bạn danh tiếng dựa trên sự tin tưởng và chính trực và củng cố địa vị của bạn như một nhà tuyển dụng được lựa chọn.

Các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành mười điều khoản được thiết kế để cung cấp cho người sử dụng một cấu trúc rõ ràng và được xác định và tập hợp các yêu cầu phải được đáp ứng khi áp dụng cho hệ thống quản lý OH&S. Các phần từ 1 đến 3 cung cấp chi tiết về phạm vi của tiêu chuẩn, các tham chiếu quy chuẩn và giải thích thuật ngữ giúp bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn, trong khi các phần 4 đến 10 chứa các yêu cầu.

Các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 45001
Các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 45001

Điều Khoản 4 Bối cảnh của Tổ chức

Điều khoản 4 yêu cầu mỗi tổ chức phân tích và hiểu bối cảnh của các hoạt động của mình, cả bên ngoài và bên trong, và hiểu nhu cầu của các bên quan tâm. Điều này sẽ bao gồm hiểu biết về luật pháp, yêu cầu của nhân viên, bên liên quan và cổ đông. Nó cũng sẽ đi một chặng đường dài hướng tới việc xác định phạm vi của hệ thống quản lý OH&S của bạn. Cũng cần lưu ý rằng tiêu chuẩn yêu cầu điều này phải được lưu giữ dưới dạng thông tin dạng văn bản và là một phần quan trọng của cấu trúc ISO 45001.

Điều Khoản 5 Lãnh đạo và Sự tham gia của Người lao động

Lãnh đạo khuyến khích cả cam kết quản lý và sự tham gia của nhân viên. Điều này đưa ra một kết quả ngụ ý rằng sức khỏe và an toàn nên được gắn vào các hoạt động của tổ chức, trái ngược với mối quan tâm của một cá nhân có trách nhiệm, như trước đây có thể theo các điều khoản của OHSAS 18001. Ví dụ: chia sẻ nhiệm vụ và trách nhiệm trong nhóm có thể đảm bảo rằng kiến ​​thức được chia sẻ và nhiều thành viên trong nhóm trở nên thành thạo trong việc vận hành hệ thống. Điều này cho phép củng cố văn hóa và củng cố tầm quan trọng của OH&S trong tổ chức.

Điều khoản 6 Lập kế hoạch cho Hệ thống OH&S

Lập kế hoạch để tránh các kết quả không mong muốn như không đáp ứng được luật pháp hoặc nguy cơ gây thương tích cho nhân viên là trọng tâm của tiêu chuẩn ISO 45001. Đặc biệt, điều khoản 6 đề cập đến việc thiết lập mục tiêu cho hệ thống quản lý OH&S, và cũng có các yêu cầu hoạch định để đạt được mục tiêu OH&S.

Điều khoản 7 Hỗ trợ

Khoản 7 bao gồm các yếu tố “hỗ trợ” như nguồn lực, năng lực, nhận thức, trao đổi thông tin và thông tin dạng văn bản. Các yêu cầu cụ thể này phải đảm bảo rằng hệ thống quản lý OH&S phù hợp hơn với các hoạt động của doanh nghiệp nói chung so với trường hợp có thể xảy ra theo OHSAS 18001. Trong tổ chức của bạn, điều quan trọng là đảm bảo rằng lãnh đạo cao nhất đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong trao đổi thông tin và nhân viên được hỏi ý kiến ​​khi thông tin chính được ghi lại dưới dạng thông tin dạng văn bản. Những quyết định như vậy có thể đảm bảo rằng các mục tiêu kinh doanh và hệ thống quản lý OH&S có liên quan chặt chẽ với nhau.

Điều khoản 8 Thực hiện

Kiểm soát hoạt động và chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp được đề cập trong Điều khoản 8. Điều khoản này hiện cụ thể hơn về quản lý mua sắm và thuê ngoài, có nghĩa là các tổ chức phải đảm bảo rằng trách nhiệm rủi ro được quản lý giữ lại và không được chuyển cho các nhà thầu. Kiểm soát hoạt động hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nào, đặc biệt là về mặt quản lý các nhà thầu. Chú ý đến điều khoản này sẽ được chứng minh là có lợi cho hầu hết các tổ chức.

Điều khoản 9 Đánh giá kết quả thực hiện

Theo dõi và đo lường hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý OH&S, bao gồm cả việc tuân thủ luật pháp và kết quả đánh giá nội bộ, được đề cập trong điều 9. Phần này cũng nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo phải xem xét việc thực hiện hệ thống quản lý OH&S để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Có một lợi thế khác biệt của việc đảm bảo rằng lãnh đạo cao nhất tham gia vào việc đánh giá hiệu suất như trường hợp với thiết lập khách quan, do đó cho phép các hành động cải tiến liên tục được coi là kết quả.

Điều khoản 10 Cải tiến

Điều khoản cuối cùng quy định cách thức một tổ chức phải đảm bảo rằng việc cải tiến liên tục bắt nguồn từ hệ thống quản lý OH&S. Điều này có thể bao gồm việc đối phó hiệu quả với sự không tuân thủ và sử dụng một quá trình hành động khắc phục tốt. Trong các tình huống thực tế, việc tham gia cùng nhóm vào các quy trình hành động khắc phục có thể phải trả tiền, vì không ai xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề hiệu quả hơn những người trực tiếp tham gia vào quy trình. Tương tự như vậy, điều này sẽ đảm bảo rằng nhóm chịu trách nhiệm ngăn ngừa tái diễn có đầy đủ thông tin và có thể cảnh giác chống lại sự không tuân thủ lặp lại, tạo nền tảng để cải thiện hiệu suất.

Hồ sơ và quy trình đánh giá tiêu chuẩn ISO 45001

 • G-GLOBAL liên hệ tư vấn
 • Báo giá
 • Ký hợp đồng chứng nhận
 • Đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận quốc tế
 • Thành lập đoàn đánh giá và lên Kế hoạch đánh giá
 • Cung cấp tài liệu liên quan
 • Đánh giá sơ bộ
 • Đánh giá chính thức
 • Thực hiện hành động khắc phục (nếu có)
 • Thẩm xét kết quả đánh giá
 • Cấp giấy chứng nhận
 • Giám sát định kỳ
 • Tái chứng nhận

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO 45001

Với sự ủy quyền từ tổ chức chứng nhận INSPECT – 1 tổ chức được IAS công nhận và UQSR – 1 tổ chức được EGAC công nhận, G-GLOBAL mang đến cho khách hàng dịch vụ chứng nhận chuyên nghiệp với giá cả hợp lý:

Tại sao nên lựa chọn cấp chứng nhận ISO 45001 quốc tế tại G-GLOBAL

✔️G-GLOBAL cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh.

✔️G-GLOBAL có đội ngũ chuyên gia đánh giá chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bộ quy trình hệ thống phù hợp theo quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

✔️Nhân viên G-GLOBAL sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng áp dụng tiêu chuẩn vào thực tiễn.

✔️G-GLOBAL đảm bảo cung cấp dịch vụ với chất lượng nhất quán cho khách hàng trên mọi miền tổ quốc.

✔️G-GLOBAL luôn đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ cho khách hàng trong thời gian thỏa thuận.

Vui lòng liên hệ với G-GLOBAL để nhận được Chứng nhận 45001 Quốc tế nhanh nhất:

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại: 0985.422.225

Email: gglobal@gmail.com

G-Global

Writer & Blogger

GGLOBAL

GGLOBAL cam kêt đem lại dịch vụ uy tín và chất lượng nhất cho khách hàng,

Dịch vụ

Bài viết mới nhất

Danh mục bài viết

Với văn phòng hoạt động nằm trên cả 3 miền tổ quốc, GGLOBAL cam kết đem lại dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện nhất dành cho khách hàng

 

© 2023 – GGlobal.vn

Thông tin liên hệ